Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 2.8.2018
16:30 - 19:45
Ma 6.8.2018
16:30 - 19:45
To 9.8.2018
16:30 - 19:45
Ma 20.8.2018
16:30 - 19:45
To 23.8.2018
16:30 - 19:45
Ma 27.8.2018
16:30 - 19:45
To 30.8.2018
16:30 - 19:45
Ma 3.9.2018
16:30 - 19:45
Ma 10.9.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi.

AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi

 1. Sinulla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta.
  • Tunnet puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat.
  • Ymmärrät puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tunnet oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet.
  • Osaat suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä.
  • Ymmärrät arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja.
 2. Tunnet pääpiirteittäin valitsemasi puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi ryhmäviestintä, vaikuttaminen, monikulttuurinen vuorovaikutus) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaat soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja omassa vuorovaikutusosaamisesi kehittämisessä.

Opintojaksolla tutustutaan puheviestinnän opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin, menetelmiin sekä puheviestinnän arviointi- ja palautteenantomuotoihin. Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa puheviestinnän osa-alueeseen, laativat pari- tai ryhmätyönä puheviestinnän kurssisuunnitelman ja toteuttavat suunnittelemastaan kurssista opetustunnin Kurssisuoritukseen kuuluu myös toisten laatimien kurssisuunnitelmien ja opetustuntien arviointi ja kommentointi.

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.
Opiskelija osoittaa saavuttavansa opintojakson tavoitteet laatimallaan puheviestinnän kurssisuunnitelmalla ja toisten opiskelijoiden kurssisuunnitelmien arvioimisella ja kommentoimisella.

36 t (9 x 4 t), jotka muodostuvat luennoista 10 t ja ryhmäopetuksesta 26 t sekä artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin tutustumisesta.
Suoritustapana on opetuksen suunnittelutehtävä (ryhmätehtävä) ja sen esittely + toisen ryhmän tehtävän opponointi.

Kurssin tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.8.2018

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista. Jos olet kaksi opetuskertaa poissa, toinen kerta tulee korvata opettajan antamalla tehtävällä.

Opiskelijoiden tulee sitoutua opintoihin ja osallistua sovittuihin tapaamisiin, opetus on ryhmäpainotteista.