Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM!
Koronavirustilanne ja sen vaikutus kurssin opetukseen (päivitetty 22.4.20)
Kurssi järjestetään verkkokurssina lähiopetuksen sijaan. Katso tietoa suoritustavasta kohdasta kuvaus.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tässä on alkuperäisen luentokurssin opetuspäivät. Muutokset verkkokurssilla mahdollisia. (22.4.20)

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.8.2020
16:30 - 19:45
To 6.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 17.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 19.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 24.8.2020
16:30 - 19:45
Ti 1.9.2020
16:30 - 19:45
Ma 7.9.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi.

Edeltävät opinnot: AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi

AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi

 • Sinulla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta.
  • Tunnet puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat.
  • Ymmärrät puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tunnet oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet.
  • Osaat suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä.
  • Ymmärrät arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja.
 • Tunnet pääpiirteittäin valitsemasi puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi ryhmäviestintä, vaikuttaminen, monikulttuurinen vuorovaikutus) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaat soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja omassa vuorovaikutusosaamisesi kehittämisessä

Opintojaksolla tutustutaan puheviestinnän opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin, menetelmiin sekä puheviestinnän arviointi- ja palautteenantomuotoihin. Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa puheviestinnän osa-alueeseen, laativat pari- tai ryhmätyönä puheviestinnän kurssisuunnitelman ja toteuttavat suunnittelemastaan kurssista opetustunnin Kurssisuoritukseen kuuluu myös toisten laatimien kurssisuunnitelmien ja opetustuntien arviointi ja kommentointi.

Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.
Opiskelija osoittaa saavuttavansa opintojakson tavoitteet laatimallaan puheviestinnän kurssisuunnitelmalla ja toisten opiskelijoiden kurssisuunnitelmien arvioimisella ja kommentoimisella.

Koronavirustilanteen vaikutus kurssin opetukseen (22.4.2020):
Kurssi toteutetaan lähiopetuksen sijasta verkkokurssina.

Kurssi toteutetaan verkko- ja monimuototyöskentelynä, artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin perehtymisenä sekä oppimispäiväkirjatyöskentelynä. Verkkotapaamisista osa on reaaliaikaisia ja osa verkkotyöskentelystä tapahtuu pienryhmissä työskennellen, jolloin aikataulu on joustavampi.
Verkkotapaamiset toteuteaan Zoom-verkkokokousjärjestelmässä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan opetuksen yhteydessä Moodlessa.

Kurssin aikataulussa esitetyt etäopetusajat tulee varata, mutta niiden tarkempi toteutuminen varmistetaan kurssin alussa ryhmätöiden esittelyistä sovittaessa

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 27.7.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.