Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.8.2021
16:30 - 19:45
To 5.8.2021
16:30 - 19:45
Ma 16.8.2021
16:30 - 19:45
To 19.8.2021
16:30 - 19:45
Ma 23.8.2021
16:30 - 19:45
Ma 30.8.2021
16:30 - 19:45
Ti 7.9.2021
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja.

Kuvaus

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi.

Edeltävät opinnot

AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi

AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi

 • Sinulla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta.
  • Tunnet puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat.
  • Ymmärrät puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tunnet oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet.
  • Osaat suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä.
  • Ymmärrät arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja.
 • Tunnet pääpiirteittäin valitsemasi puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi ryhmäviestintä, vaikuttaminen, monikulttuurinen vuorovaikutus) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaat soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja omassa vuorovaikutusosaamisesi kehittämisessä

Opintojaksolla tutustutaan puheviestinnän opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin, menetelmiin sekä puheviestinnän arviointi- ja palautteenantomuotoihin. Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa puheviestinnän osa-alueeseen, laativat pari- tai ryhmätyönä puheviestinnän kurssisuunnitelman ja toteuttavat suunnittelemastaan kurssista opetustunnin. Kurssisuoritukseen kuuluu myös toisten laatimien kurssisuunnitelmien ja opetustuntien arviointi ja kommentointi.

Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.
Opiskelija osoittaa saavuttavansa opintojakson tavoitteet laatimallaan puheviestinnän kurssisuunnitelmalla ja toisten opiskelijoiden kurssisuunnitelmien arvioimisella ja kommentoimisella.

Kurssi toteutetaan verkko- ja monimuototyöskentelynä, artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin perehtymisenä sekä oppimistehtävien työstämisenä pienryhmätyöskentelyä hyödyntäen. Verkkotapaamisista osa on reaaliaikaisia ja osa verkkotyöskentelystä tapahtuu pienryhmissä työskennellen, jolloin aikataulu on joustavampi. Kurssin tarkempi aikataulu ilmoitetaan opetuksen yhteydessä ja Moodlessa.

Kurssin aikataulussa esitetyt etäopetusajat tulee varata, mutta niiden tarkempi toteutuminen varmistetaan kurssin alussa ryhmätöiden esittelyistä sovittaessa.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.7.2021.
Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus.

Verkko- ja monimuototyöskentely (sisältää suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä).

Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan Moodlessa.

Kurssi on osa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintoja.

Edeltävät opinnot: AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi