Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.9.2017
16:30 - 18:00
To 14.9.2017
16:30 - 18:00
To 21.9.2017
16:30 - 18:00
To 28.9.2017
16:30 - 18:00
To 5.10.2017
16:30 - 18:00
To 12.10.2017
16:30 - 19:45
To 19.10.2017
16:30 - 18:00
To 26.10.2017
16:30 - 18:00
To 2.11.2017
16:30 - 18:00
To 9.11.2017
16:30 - 18:00
To 16.11.2017
16:30 - 18:00
To 23.11.2017
16:30 - 19:45
To 30.11.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Keskiössä on erityisesti läntisten suomalais-ugrilaisten kielten havainnoiminen, niitä yhdistävien ja erottavien tekijöiden sekä kullekin kielelle ominaisten piirteiden tunnistaminen. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin ja puhujamäärien kehitykseen sekä sosiolingvistisiin kysymyksiin. Kurssilla hyödynnetään erityyppisiä kieli- ja muita aineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna.

Luentokurssin lukemistoa:
R. Grünthal – P. Kallio 2012: Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (SUST 266), sivut 119–184 (Parpola), 225–238 (Kallio), 261–197 (Junttila), 297–344 (Grünthal).
R. Grünthal (toim.) 2002: Ennen, muinoin (Tietolipas 180), s. 28–45 (Häkkinen), 102–116 (Kulonen).
S. Saarinen ja E. Herrala (toim.) 2008: Murros (Uralica Helsingiensia 3), s. 11–70.

Perusteos, tukee luennoilla opetettua:
J. Laakso (toim.) 2011: Karhunkieli – Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen (SKS:n toimituksia 729 ).

Hyviä lisätiedon lähteitä:
D. Sinor (toim.) 1988: The Uralic languages.
D. Abondolo (toim.) 1998: The Uralic languages.

0-5. Arvosana määräytyy lopputentin perusteella.

Kurssin täsmällisempiä sisällöllisiä tavoitteita ovat tutustuminen Itämeren koillisalueen kielitilanteeseen, kielelliseen kehitykseen, saamelaiskielten ja unkarin avaamaan etäisempään kielisukulaisuuteen, kielikontaktien rooliin kielten muuttumisessa, kielihistorian rekonstruoinnissa käytettäviin malleihin ja kantakielitasoihin sekä monitieteiseen esihistoriatutkimukseen.

L 32 t + verkkotehtäviä + tentti

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Vastuuopettajat: FT Susanna Virtanen ja FM Outi Tánczos

Vastuuopettajien lisäksi kurssilla vierailee alan tutkijoita kertomassa eri kielialueista eri näkökulmia hyödyntäen. Luentojen lisäksi jokainen opiskelija suorittaa kirjallisia tehtäviä: tehtävänannot julkaistaan Moodlessa. Sekä luennoilla että Moodlessa työskennellään myös pienryhmissä. Kurssin alussa sovitut ryhmät säilyttävät kokoonpanonsa koko kurssin ajan.

Luentokurssin runko
7.9. Johdanto: kurssin sisältö ja vaatimukset. Kielisukulaisuuden käsitteestä. Pienryhmiin (5 henkeä) jakaminen. (Susanna Virtanen)
14.9. Katsaus tutkimusperinteeseen: sukupuumallit, tutkimuksen valtavirta ja sen muutokset, yhteydet muuhun tutkimukseen, tutkimustapoja (Outi Tánczos)
21.9. Fennougristiikka yhteiskunnassa ja maailmassa (Susanna Virtanen)
28.9. Etymologisen tutkimuksen perusteet, lainasanakerrostumat (Susanna Virtanen)
5.10. Kielialueet: itämerensuomalaiset kielet I (Outi Tánczos).
12.10.
16:30–18:00 Kielialueet: itämerensuomalaiset kielet II (Outi Tánczos)
18.15-19.45 Kielialueet: saamelaiskielet (Ilona Rauhala)
19.10. Kielialueet: mordva (Jack Rueter)
26.10. Kielialueet: mari (Svetlana Hämäläinen)
2.11. Kielialueet: permiläiskielet (Outi Tánczos)
9.11. Kielialueet: unkari (Outi Tánczos)
16.11. Kielialueet: obinugrilaiset kielet, Siperia monikielisenä ympäristönä (Susanna Virtanen)
23.11.
16:30–18:00 Kielialueet: samojedikielet (Lotta Jalava)
18.15-19.45 Leffakerta (Susanna Virtanen)
30.11.
16.30-18.00 Näkökulmia suomalais-ugrilaisten kielten nykytutkimukseen (Outi Tánczos)
18.15-19.45 Tehtävien purku: Moodlessa käytyjen keskustelujen yhteenveto (Susanna Virtanen)

Tenttipäivät:
ma 4.12.17 klo 17-20
ke 17.1.18 klo 17-20
la 17.2.18 klo 9-12

Huom! Opiskelija voi osallistua vain kahteen tenttiin.

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy kaksi opinto-ohjelmassa mainittua tenttipäivää.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso on osa Suomen kielen opintoja.