Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.9.2018
16:30 - 18:00
To 13.9.2018
16:30 - 18:00
To 20.9.2018
16:30 - 18:00
To 27.9.2018
16:30 - 18:00
To 4.10.2018
16:30 - 18:00
To 11.10.2018
16:30 - 19:45
To 1.11.2018
16:30 - 18:00
To 8.11.2018
16:30 - 19:45
To 15.11.2018
16:30 - 18:00
To 22.11.2018
16:30 - 18:00
To 29.11.2018
16:30 - 19:45
To 13.12.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Tarkasteltavana ovat erityisesti läntiset suomalais-ugrilaiset kielet, niitä yhdistävät ja erottavat tekijät sekä eri kielten ja kielialueiden ominaisimmat piirteet. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin, puhujamäärien kehi­tykseen ja sen historialliseen kontekstiin. Materiaalina hyödynnetään erityyppisiä kieliaineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna.

Luentokurssin lukemistoa:
R. Grünthal – P. Kallio 2012: Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (SUST 266), sivut 119–184 (Parpola), 225–238 (Kallio), 261–197 (Junttila), 297–344 (Grünthal).
R. Grünthal (toim.) 2002: Ennen, muinoin (Tietolipas 180), s. 28–45 (Häkkinen), 102–116 (Kulonen).

T. Lehtinen 2007: Kielen vuosituhannet. Luvut 2 (s. 59-81) ja 4 (s. 94–136). Tämän lisäksi Janne Saarikiven arvio teoksesta (Tarpeellista perustietoa – mutta kuinka ajanmukaisesti? Virittäjä 2/2011)
S. Saarinen ja E. Herrala (toim.) 2008: Murros (Uralica Helsingiensia 3), s. 11–70.

Perusteos, tukee luennoilla opetettua:
J. Laakso (toim.) 2011: Karhunkieli – Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen (SKS:n toimituksia 729 ).

Hyviä lisätiedon lähteitä:
D. Sinor (toim.) 1988: The Uralic languages.
D. Abondolo (toim.) 1998: The Uralic languages.

0-5. Arvosana määräytyy lopputentin perusteella.

Kurssin täsmällisempiä sisällöllisiä tavoitteita ovat tutustuminen Itämeren koillisalueen kielitilanteeseen, kielelliseen kehitykseen, saamelaiskielten ja unkarin avaamaan etäisempään kielisukulaisuuteen, kielikontaktien rooliin kielten muuttumisessa, kielihistorian rekonstruoinnissa käytettäviin malleihin ja kantakielitasoihin sekä monitieteiseen esihistoriatutkimukseen.

L 32 t + verkkotehtäviä + tentti

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 6.9.18. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Vastuuopettajien lisäksi kurssilla vierailee alan tutkijoita kertomassa eri kielialueista eri näkökulmia hyödyntäen. Luentojen lisäksi jokainen opiskelija suorittaa kirjallisia tehtäviä: tehtävänannot julkaistaan Moodlessa. Sekä luennoilla että Moodlessa työskennellään myös pienryhmissä. Kurssin alussa sovitut ryhmät säilyttävät kokoonpanonsa koko kurssin ajan.

Tenttipäivät:
ke 19.12.18 klo 17-20
la 26.1.19 klo 9-12
ke 13.3.19 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä 2 kpl.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.