Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 14.12.2019
09:00 - 12:00
Ke 29.1.2020
17:00 - 20:00
La 7.3.2020
09:00 - 12:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä tenttipäivä sekä ilmoita tentittävä kirjallisuus.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Kuvaus

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Tarkasteltavana ovat erityisesti läntiset suomalais-ugrilaiset kielet, niitä yhdistävät ja erottavat tekijät sekä eri kielten ja kielialueiden ominaisimmat piirteet. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin, puhujamäärien kehi­tykseen ja sen historialliseen kontekstiin. Materiaalina hyödynnetään erityyppisiä kieliaineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna.

J. Laakso (toim.) 2011: Karhunkieli – Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen (SKS:n toimituksia 729 );
S. Saarinen ja E. Herrala (toim.) 2008: Murros (Uralica Helsingiensia 3);
R. Grünthal – P. Kallio 2012: Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (SUST 266), sivut 119–184 (Parpola), 225–238 (Kallio), 261–197 (Junttila), 297–344 (Grünthal);
R. Grünthal (toim.) 2002: Ennen, muinoin (Tietolipas 180), s. 28–45 (Häkkinen), 102–116 (Kulonen).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuuskuulustelu

Tenttipäivät:
la 14.12.19 klo 9-12
ke 29.1.20 klo 17-20
la 7.3.20 klo 9-12

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.