Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 9.9.2020
16:30 - 18:00
Ke 16.9.2020
16:30 - 18:00
Ke 23.9.2020
16:30 - 18:00
Ke 30.9.2020
16:30 - 18:00
Ke 7.10.2020
16:30 - 19:45
Ke 21.10.2020
16:30 - 18:00
Ke 28.10.2020
16:30 - 18:00
Ke 4.11.2020
16:30 - 19:45
Ke 11.11.2020
16:30 - 18:00
Ke 18.11.2020
16:30 - 18:00
Ke 25.11.2020
16:30 - 19:45
Ke 2.12.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Tarkasteltavana ovat erityisesti läntiset suomalais-ugrilaiset kielet, niitä yhdistävät ja erottavat tekijät sekä eri kielten ja kielialueiden ominaisimmat piirteet. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin, puhujamäärien kehi­tykseen ja sen historialliseen kontekstiin. Materiaalina hyödynnetään erityyppisiä kieliaineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna.

Luentokurssin lukemistoa (Aikataulu ja lukuohjeet annetaan kurssilla)

  1. Häkkinen, Kaisa 1997: Mistä sanat tulevat? Tietolipas 117. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  2. 2. Häkkinen, Jaakko 2013: Kieltenvälinen vertailu historiallisessa kielitieteessä. – Kolehmainen, Leena; Miestamo, Matti; Nordlund, Taru (toim.): Kielten vertailun metodiikka. SKS:n toimituksia 1387. Helsinki: SKS.
  3. 3. R. Grünthal (toim.) 2002: Ennen, muinoin. Tietolipas 180, s. 28–45 (Häkkinen), 102–116 (Kulonen).
  4. 4. S. Saarinen ja E. Herrala (toim.) 2008: Murros (Uralica Helsingiensia 3), s. 11–70.
  5. 5. J. Laakso (toim.) 2011: Karhunkieli – Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen (SKS:n toimituksia 729).

Hyviä lisätiedon lähteitä:
D. Sinor (toim.) 1988: The Uralic languages.
D. Abondolo (toim.) 1998: The Uralic language
R. Grünthal –P. Kallio 2012: Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (SUST 266),sivut 119–184 (Parpola), 225–238 (Kallio), 261–197 (Junttila), 297–344 (Grünthal).

0-5. Arvosana määräytyy lopputentin (verkkotentti) perusteella.

Kurssin täsmällisempiä sisällöllisiä tavoitteita ovat tutustuminen Itämeren koillisalueen kielitilanteeseen, kielelliseen kehitykseen, saamelaiskielten ja unkarin avaamaan etäisempään kielisukulaisuuteen, kielikontaktien rooliin kielten muuttumisessa, kielihistorian rekonstruoinnissa käytettäviin malleihin ja kantakielitasoihin sekä monitieteiseen esihistoriatutkimukseen.

Verkkoluennot (Zoom) + verkkotehtäviä + verkkotentti

Hyväksytty suorittaminen edellyttää Moodle-tentin ja ryhmätehtävien suorittamista sekä kirjallisuuden lukemista.
Luennoille osallistuminen on erittäin suotavaa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ma 7.9.2020.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Vastuuopettajien lisäksi kurssilla vierailee alan tutkijoita kertomassa eri kielialueista eri näkökulmia hyödyntäen.
Kurssiin sisältyy pienryhmätöskentelyä Moodlessa. Kurssin alussa sovitut ryhmät säilyttävät kokoonpanonsa koko kurssin ajan.

Verkkoluennot:

Ke 9.9.2020 16:30–18:00

- Kurssin sisältö, pienryhmiin jakaminen. Kielisukulaisuuden käsite. (Susanna)

Ke 16.9.2020 16:30–18:00

- Fennougristiikka yhteiskunnassa ja maailmassa (Susanna)

Ke 23.9.2020 16:30–18:00

- Tutkimushistoria (Outi)

Ke 30.9.2020 16:30–18:00

- Etymologia (Susanna)

Ke 7.10.2020 16:30–18:00 + 18:15–19:45

-

- Itämerensuomalaiset kielet 1 (Outi)

Saame (Ilona Rauhala / Outi)

Ke 21.10.2020 16:30–18:00

- Itämerensuomalaiset kielet 2 (Outi)

Ke 28.10.2020 16:30 - 18:00

- Mari (Svetlana Hämäläinen/ Susanna)

Ke 4.11.2020 16:30–18:00 + 18:15–19:45

- Mordva (Arja Hamari / Outi)

- Permiläiset kielet (Outi)

Ke 11.11.2020 16:30–18:00

- Unkari (Outi)

Ke 18.11.2020 16:30–18:00

- Obinugrilaiset kielet (Susanna)

Ke 25.11.2020 16:30–18:00 + 18:15–19:45

- Samojedikielet (Lotta Jalava)

- Leffakerta (Susanna)

Ke 2.12.2020 16:30–18:00 + 18:15–19:45

-

- Fennougristiikka tänään (Outi)

- Ryhmä- ja yksilötehtävien purku (Susanna)

Verkkotenttipäivät:
ke 16.12.20 klo 17-20
ke 20.1.21 klo 17-20
ke 3.3.21 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!
Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa suomen kielen perusopintoja 30 op.