Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

xx

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Nämä opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla syksystä 2016 alkaen.

Lähtötaso: B1-B2

Pohjoismaisten kielten opinnoissa opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin. Perehdyt ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut paitsi ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja suomeen Suomessa myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.

Pohjoismaisten kielten perusopinnot (30 op) - AYKOK-P100 koostuu seuraavista jaksoista:

- Kieli, yksilö ja yhteiskunta AYKOK-P105 (5 op)

- Norja ja norjan kieli AYNOR-S351 (5 op)

- Ruotsin kielioppi AYKOK-P103 (5 op)

- Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri AYKOK-P104 (5 op)

- Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 AYKOK-P101 (10 op)

Asteikolla 0 - 5