Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opinnot sopivat esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kommunicera muntligt och skriftligt på nivå B.2.2 CEF-skalan. Studenten behärskar grundläggande kommunikativa strategier på svenska och kan som en naturlig sak ta ställning till sitt eget och studiekamraternas talande. Studenten känner till grunderna i vetenskapligt skrivande och kan diskutera och analysera språkbruket i både sina egna och studiekamraternas texter. Studenten har fått insikter i det finlandssvenska skönlitterära fältet.

Under kursen behandlas grunderna i svenskt uttal, skriftliga textgenrer, och några centrala verk inom skönlitteratur.

Undervisningsmetoder på kursen är bl.a.: Uttalsövningar, fria och förberedda diskussioner, muntliga presentationer, samt skrivövningar i olika genrer, närmast sakprosa. Särskild vikt fästs vid att texterna ska vara skrivna på idiomatisk svenska.

Vendela Blomström & Jeanna Wennerberg. 2015. Akademiskt skrivande och läsande. Studentlitteratur.

Minst 2 skönlitterära romaner (närmare anvisningar följer).

Material på moodle.

Närmare anvisningar och ytterligare litteratur kommer vid kursstart.

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Luennot 10 t + ryhmäopetus 46 t + verkkotyöskentelyä + itsenäistä työskentelyä. Kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Suullinen koe, kirjallinen lopputyö.

La 27.10.18 klo 11-16.30
Su 28.10.18 klo 9.30-14
La 10.11.18 klo 11-16.30
Su 11.11.18 klo 9.30-14
Pe 14.12.18 klo 17-20.15
La 15.12.18 klo 11-16.30
Su 16.12.18 klo 9.30-14
La 12.1.19 klo 11-16.30
Su 13.1.19 klo 9-14
La 26.1.19 klo 11-16.30
Su 27.1.19 klo 9-14

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 27.10.18.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Läsnäolovelvoite (vähintään 80 % oppitunneista). Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa paitsi oppitunneille myös itsenäiselle työskentelylle.

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan kurssilla. Kirjallinen lopputyö palautetaan viimeistään 10.2.19

Tenttipäivät:
Suullinen koe 27.1.19

Tenttiohjeet

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.