Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautumislinkit löydät Ilmoittautuminen ja opintomaksu -osion alta. Osa jakson luennoista on kaikille yhteisiä, mutta pienryhmäosio toteutetaan kahdessa erillisessä ryhmässä. Valitse ilmoittautumislinkki sen mukaan, kumman ryhmän opetukseen haluat osallistua.
Jos jompaan kumpaan pienryhmään ei tule tarpeeksi osallistujia, järjestetään vain yksi pienryhmä.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
16:30 - 19:45
Pe 18.10.2019
16:30 - 19:45
Pe 25.10.2019
16:30 - 19:45
Ti 5.11.2019
16:30 - 19:45
Pe 8.11.2019
16:30 - 19:45
La 9.11.2019
09:30 - 12:45
Pe 15.11.2019
16:30 - 19:45
Pe 22.11.2019
16:30 - 19:45
La 23.11.2019
09:30 - 12:45
Ti 10.12.2019
16:30 - 19:45
Ke 11.12.2019
16:30 - 19:45
To 12.12.2019
16:30 - 19:45
Pe 13.12.2019
16:30 - 19:45
Ti 17.12.2019
16:30 - 19:45
Ke 18.12.2019
16:30 - 19:45
To 19.12.2019
16:30 - 19:45
Ti 7.1.2020
16:30 - 19:45
Ke 8.1.2020
16:30 - 19:45
To 9.1.2020
16:30 - 19:45
Pe 10.1.2020
16:30 - 19:45
La 11.1.2020
09:30 - 12:45
La 18.1.2020
09:30 - 12:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 27.8.2019 klo 12.00.

Ilmoittautuminen, ryhmä 1

Ilmoittautuminen, ryhmä 2

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opinnot sopivat esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kommunicera muntligt och skriftligt på nivå B.2.2 CEF-skalan. Studenten behärskar grundläggande kommunikativa strategier på svenska och kan som en naturlig sak ta ställning till sitt eget och studiekamraternas talande. Studenten känner till grunderna i vetenskapligt skrivande och kan diskutera och analysera språkbruket i både sina egna och studiekamraternas texter. Studenten har fått insikter i det finlandssvenska skönlitterära fältet.

Under kursen behandlas grunderna i svenskt uttal, skriftliga textgenrer, och några centrala verk inom finlandssvensk skönlitteratur.

Undervisningsmetoder på kursen är bl.a.: Uttalsövningar, fria och förberedda diskussioner, muntliga presentationer, samt skrivövningar i olika genrer, närmast sakprosa. Särskild vikt fästs vid att texterna ska vara skrivna på idiomatisk svenska.

Vendela Blomström & Jeanna Wennerberg. 2015. Akademiskt skrivande och läsande. Studentlitteratur.

Minst 2 skönlitterära romaner (närmare anvisningar följer).

Material på moodle.

Närmare anvisningar och ytterligare litteratur kommer vid kursstart.

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Luennot 24 t (sisältää ryhmätyöskentelyä) + ryhmäopetus 32 t + verkkotyöskentelyä + itsenäistä työskentelyä. Kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Suullinen koe, kirjallinen lopputyö.

Luennot (sisältää ryhmätyöskentelyä), yhteiset kaikille:

pe 11.10.19 klo 16.30-19.45
pe 18.10.19 klo 16.30-19.45
pe 25.10.19 klo 16.30-19.45
la 9.11.19. klo 9.30-12.45
la 11.1.20 klo 9.30-12.45
la 18.1.20 klo 9.30-12.45. Tarkista paikkatiedot Aikataulu-osioista.

Ryhmäopetus:

Pienryhmä 1:

ti 5.11.19 klo 16.30-19.45
pe 15.11.19 klo 16.30-19.45
ti 10.12.19 klo 16.30-19.45
to 12.12.19 klo 16.3-19.45
ti 17.12.19 klo 16.30-19.45
to 19.12.19 klo 16.30-19.45
ti 7.1.20 klo 16.30-19.45
to 9.1.20 klo 16.30-19.45. Tarkista paikkatiedot Aikataulu-osioista.

Pienyhmä 2:

pe 8.11.19 klo 16.30-19.45
pe 22.11.19 klo 16.30-19.45
la 23.11.19 klo 9.30-12.45
ke 11.12.19 klo 16.30-19.45
pe 13.12.19 klo 16.30-19.45
ke 18.12.19 klo 16.30-19.45
ke 8.1.20 klo 16.30-19.45
pe 10.1.20 klo 16.30-19.45. Tarkista paikkatiedot Aikataulu-osioista.

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan kurssilla. Kirjallinen lopputyö palautetaan viimeistään 31.1.2020.

Tenttipäivät:
Suullinen koe pe 24.1.2020 klo 15-19.30 sekä ti 28.1.2020 klo 16-18. Paikka: Unitube-studio, oppimiskeskus Aleksandrian 233-tila.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.10.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Läsnäolovelvoite (vähintään 80 % oppitunneista). Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa paitsi oppitunneille myös itsenäiselle työskentelylle.