Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opintojakso sopii esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • använda grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp: såsom sociolekt, idiolekt, kodväxling, diglossi, flerspråkighet, språkpolitik, språkproduktion, språkperception, språktillägnande.
  • visa förståelse för språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
  • känna igen basala former av språkets sociala variation
  • reflektera över sitt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
  • beskriva Finlands språkliga situation – officiella språk, minoritetsspråk
  • redogöra för termer med koppling till språkpolitiska åtgärder

Studieavsnittet behandlar grundläggande frågor anknutna till språk, samhälle och identitet; språkpolitik; språklig variation och flerspråkighet.

Obligatorisk litteratur:

E. Sundgren (red.) Sociolingvistik (2:a uppl.) (s. 158-194, 274-307, 325-349)

Warren, Introducing psycholinguistics.

Övrig litteratur specificeras av läraren på kursen.

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Luennot 20 t + ryhmäopetus 8 t + itsenäistä työskentelyä + kirjallinen lopputyö. Kirjallinen lopputyö palautetaan viimeistään 31.3.19.

Opetus:

Pe 15.2.19 klo 17-20.15
La 16.2.19 klo 9.30-15.15
Su 17.2.19 klo 9-13
Pe 8.3.19 klo 17-20.15
La 9.3.19 klo 9.30-15.15
Su 10.3.19 klo 9-13

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 15.2.19.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Läsnäolovelvoite (vähintään 80 % oppitunneista). Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa paitsi oppitunneille myös itsenäiselle työskentelylle.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa pohjoismaisten kielten perusopintoja (30 op).