Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

450 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmasta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Suomen kielen perusopinnot lukuvuonna 2017-2018:
AYKOK-G106 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op (syksy 2017)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S101 Fonologia ja morfologia 5 op (syksy 2017)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op (syksy 2017)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S102 Syntaksi 5 op (kevät 2018)
- luentokurssi
- verkkokurssi
AYKOK-S103 Semantiikka 5 op (kevät 2018)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S105 Kielenhuolto 5 op (kevät/kesä 2018)

Kokonaisarvosana määräytyy asteikolla 0-5 arvosteltujen opintojaksojen painotetusta keskiarvosta, joka pyöristetään lähimpään tasalukuun.

Syk­syn opin­to­jen in­fo­ti­lai­suus 17.8.2017
Avoimen yliopiston infotilaisuus järjestetään torstaina 17.8.2017 klo 17–18.30
Paikka: Porthania, sali PII (Yliopistonkatu 3)
Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta Avoimessa yliopistossa ja sen käytännöistä.
Tervetuloa!

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmasta.