Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Suomen kielen perusopinnot lukuvuonna 2018-2019

Opintokokonaisuuden opintomaksuun sisältyy seuraavat opintojaksot, joiden suoritustapa on luentokurssi ja vaihtoehtoisesti kirjallisuuskuulustelu. Syntaksi -opintojaksolla luentokurssin vaihtoehtona on verkkokurssi.
Voit valita sinulle sopivamman suoritustavan.

AYKOK-G106 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op (syksy 2018)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S101 Fonologia ja morfologia 5 op (syksy 2018)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op (kevät 2019)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S102 Syntaksi 5 op (kevät 2019)
- luentokurssi
- verkkokurssi
AYKOK-S103 Semantiikka 5 op (kevät 2019)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S105 Kielenhuolto 5 op (kevät/kesä 2019)
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu

Kokonaisarvosana määräytyy asteikolla 0-5 arvosteltujen opintojaksojen painotetusta keskiarvosta, joka pyöristetään lähimpään tasalukuun.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.