Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Suomen kielen perusopinnot lukuvuonna 2019-2020

Opintokokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot ja niiden vaihtoehtoiset suoritustavat.

Voit valita itsellesi sopivamman vaihtoehdon.

AYKOK-G106 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S101 Fonologia ja morfologia 5 op
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S102 Syntaksi 5 op
- luentokurssi
- verkkokurssi
AYKOK-S103 Semantiikka 5 op
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu
AYKOK-S105 Kielenhuolto 5 op
- luentokurssi
- kirjallisuuskuulustelu

Katso kirjallisuus opintojaksojen opinto-ohjelmista.

Kokonaisarvosana määräytyy asteikolla 0-5 arvosteltujen opintojaksojen painotetusta keskiarvosta, joka pyöristetään lähimpään tasalukuun.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.