Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Suomen kielen perusopinnot lukuvuonna 2020-2021

Opintokokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot ja niiden vaihtoehtoiset suoritustavat.
Voit valita itsellesi sopivamman vaihtoehdon.

HUOM!
Poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen kurssien toteutustapoihin saattaa tulla muutoksia.
Mahdolliset muutokset päivitetään opinto-ohjelmaan syksyllä 2020.

Opinto-ohjelma täydentyy syksyllä 2020.

AYKOK-G106 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
- verkkokurssi
- kirjatentti/verkkotentti

AYKOK-S101 Fonologia ja morfologia 5 op
- verkkokurssi
- kirjatentti/verkkotentti

AYKOK-S102 Syntaksi 5 op
- verkkokurssi

AYKOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op
- verkkokurssi
- kirjatentti/verkkotentti

AYKOK-S103 Semantiikka 5 op
- verkkokurssi
- kirjatentti /verkkotentti

AYKOK-S106 Diskurssi 5 op
- verkkokurssi
- kirjatentti /verkkotentti

Katso kirjallisuus opintojaksojen opinto-ohjelmista.

Kokonaisarvosana määräytyy asteikolla 0-5 arvosteltujen opintojaksojen painotetusta keskiarvosta, joka pyöristetään lähimpään tasalukuun.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.