Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 1.9.2020
16:30 - 18:00
To 3.9.2020
16:30 - 18:00
Ti 8.9.2020
16:30 - 18:00
To 10.9.2020
16:30 - 18:00
Ti 22.9.2020
16:30 - 18:00
To 24.9.2020
16:30 - 18:00
Ti 6.10.2020
16:30 - 18:00
To 8.10.2020
16:30 - 18:00
Ti 20.10.2020
16:30 - 18:00
To 22.10.2020
16:30 - 18:00
Ti 3.11.2020
16:30 - 18:00
To 5.11.2020
16:30 - 18:00
Ti 17.11.2020
16:30 - 18:00
To 19.11.2020
16:30 - 18:00
Ti 1.12.2020
16:30 - 18:00
To 3.12.2020
16:30 - 18:00
Ti 15.12.2020
16:30 - 18:00
To 17.12.2020
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Opintojaksossa perehdytään fonologian ja morfologian peruskäsitteistöön: äänteisiin ja niiden kuvausterminologiaan sekä morfeemeihin ja niiden analyysiin. Erityisesti tarkastellaan suomen kielen äännejärjestelmää, morfologiaa, morfofonologiaa ja sanojen muodostamista.

Luennoitsijan määräämin osin. Kirjallisuus kerrotaan ensimmäisellä opetuskerralla ja Moodlessa:
Aho, E., Huhtaniemi, A., Nikonen M.: Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille (s. 7–70); Laaksonen, K. & A. Lieko: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi (4., uudistettu painos); Koivisto, V.: Suomen sanojen rakenne (s. 1–210); Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Fonologia ja morfofonologia (s. 35–81), Taivutus (s. 83–152), Sanarakenne ja sananmuodostus (s. 169–193).

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 % läsnäolovaatimusta.

Verkkoluennot 36 t + verkkotentti + verkkotehtäviä

Huom.! Verkkoluennoille osallistuminen edellyttää opiskelijalta tietokonetta sekä ääni- ja videoyhteyttä.Verkkoluennot välitetään Zoomilla. Verkkoluentojen ajankohdat löydät Aikataulu -osiosta.

Varaa kurssin suorittamiseen aikaa. Verkkoluentojen lisäksi kurssilla on kotitehtäviä, verkkotenttejä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan 1. verkkoluentokerralla.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.8.2020.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lopputentti:

Lopputenttivaihtoehtoja on neljä. Kaikki tenttivaihtoehdot järjestetään verkkotentteinä.

  1. ma 11.1.2021 klo 8.00–20.00
  2. ilmoitetaan myöhemmin
  3. ilmoitetaan myöhemmin
  4. ilmoitetaan myöhemmin

Huom.! Opiskelija voi osallistua enintään kahteen tenttiin (= lopputentti + mahdollinen uusintatentti).

Verkkotentit järjestetään kurssin Moodle-sivuilla. Verkkotentteihin ilmoittaudutaan noin viikko etukäteen Moodlen kautta. Ilmoittautumisaikataulu annetaan kurssilla.

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.