Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaat analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitset syntaksin peruskäsitteistön. Harjaannut syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin.

Kurssilla käsitellään niitä periaatteita, joiden mukaan lauseet ja lausekkeet rakentuvat, peruslausetyyppejä ja sijajärjestelmää. Keskeistä on oppia soveltamaan syntaksin käsitteistöä lauseiden analyysiin ja oppia perustelemaan analyysiratkaisut syntaktisen argumentoinnin avulla.

Kurssilla käyettävä kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Arvostelu asteikolla 0–5.

Itseopiskelukurssi suoritetaan nimensä mukaisesti itsenäisesti ilman opetus- ja ohjauskontaktia yhden lukukauden aikana. Kurssia ei kuitenkaan voi suorittaa täysin omaan tahtiin, vaan eri jaksojen tehtävillä on tietyt määräajat.

Verkkokurssi.

Suoritustapa: Itseopiskeluportfolio verkossa.

I osion viimeinen palautuspäivämäärä on su 7.2.2021.

II ja III osion viimenen palautuspäivämäärä on ke 31.3.2021.

IV, V, VI ja VII osion viimeinen palautuspäivämäärä on ma 31.5.2021.

Tarkemmat tiedot kurssin aikataulusta löydät Moodlesta.

HUOM! Käy kirjautumassa kurssisivulle heti kurssin alkaessa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.1.2021.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.