Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 27.2.2019
17:00 - 20:00
La 6.4.2019
09:00 - 12:00
La 18.5.2019
09:00 - 12:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä tenttipäivä sekä ilmoita tentittävä kirjallisuus.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Fonologia ja morfologia

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Tunnistat ja osaat nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Lisäksi hallitset dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tunnet tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Osaat myös soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Kirjatenttivaihtoehto:

  • Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 109 s. 98–110
  • Lehikonen, L. 1994 (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt. Helsinki: FinnLectura. (s. 82–176)
  • Lehtonen, H. 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. - M. Selting & F. Kern (toim.), Ethnic styles of speaking in European metropolitan areas s. 291–318.
  • Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346
  • Mielikäinen, A. – Palander, M. 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Helsinki: SKS. (s. 11–150)
  • Piippo, I. – Vaattovaara, J. – Voutilainen, E. 2016: Kielen taju. Helsinki: Art House. (s. 23–114)
  • Paunonen, H. 2005a: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja – Virittäjä 109 s.162–200.
  • Paunonen, H. 2005b: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. – Kieli 16 s. 7–51. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Arvosteluasteikko 0-5.

Kirjallisuuskuulustelu

Tenttipäivät:
ke 27.2.2019 klo 17-20
la 6.4.2019 klo 9-12
la 18.5.2019 klo 9-12

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä 2 kpl.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Suomen kielen opintoja.