Kuva: Pexels

alueelliset, sosiaaliset ja tilanteiset variaatiot

Opintojaksolla tutustut erilaisiin varioiviin kielipiirteisiin.

Opintojaksolla käsitellään mm. aluemurteet ja nykykielen puhekielen ilmiöt. Syvennyt dialektologian ja sosiolingvistiikan käsitteisiin, ja saat lisää tietoa tutkimussuuntauksista.

HUOM!
Koronavirustilanteen vuoksi kurssin uusintatentit on peruttu. Kurssin opettaja ohjeistaa uusintatenttien korvaavan suorituksen Moodlessa (24.3.2020)

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 7.1.2020
16:30 - 19:45
Ma 13.1.2020
16:30 - 19:45
Ti 21.1.2020
16:30 - 19:45
Ma 27.1.2020
16:30 - 19:45
Ma 3.2.2020
16:30 - 19:45
Ma 10.2.2020
16:30 - 19:45
Ma 17.2.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssille voi tulla mukaan vielä ensimmäisen luentokerran jälkeen (ilmoittautuminen päättyy 12.1.20).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Fonologia ja morfologia

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Tunnistat ja osaat nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Lisäksi hallitset dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tunnet tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Osaat myös soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Luentokurssin oheiskirjallisuus:
Mantila, Harri
2004: Murre ja identiteetti. Virittäjä 108, s. 322–346.
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf
Mielikäinen, Aila & Palander, Marjatta 2002: Suomalaisten murreasenteista. Sananjalka 44, s. 86–109.
Lehtinen, Tapani 2007: Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Helsinki: SK, s. 246-294.

Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssille voi tulla mukaan vielä ensimmäisen luentokerran jälkeen (ilmoittautuminen päättyy 12.1.20).

HUOM!
Koronavirustilanteen vuoksi kurssin uusintatentit on peruttu. Kurssin opettaja ohjeistaa uusintatenttien korvaavan suorituksen Moodlessa (24.3.2020)

Luennot 28 h harjoituksineen + kurssiportfolio tai luentotentti

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 7.1.2020.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssin vastuuopettaja on FM Eero Voutilainen.
Kurssilla mukana myös vierailijaluennoitsijoita.

Ohjelma:

  1. tapaaminen ti 7.1. Eero Voutilainen: Johdanto ja peruskäsitteet (Porthania, P673)
  2. tapaaminen ma 13.1. Eero Voutilainen: Kielen muutos / Lounaismurteet ja lounaiset välimurteet (Porthania, P673)
  3. tapaaminen ti 21.1. Hanna Lappalainen: Sosiolingvistiset taustamuuttujat ja tilanteinen variaatio / Hämäläismurteet ja Etelä-Pohjanmaan murre (Athena, 166)
  4. tapaaminen ma 27.1. Eero Voutilainen: Kansanlingvistiikka ja kieliasennetutkimus / Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet (Athena, 166)
  5. tapaaminen ma 3.2. Eero Voutilainen: Kielellinen identiteetti ja murteella kirjoittaminen / Savolaismurteet (Porthania, P673)
  6. tapaaminen ma 10.2. Päivi Markkola: Sosiaaliset verkostot / Kaakkoismurteet (Porthania, P673)
  7. tapaaminen ma 17.2. Eero Voutilainen: Kielen sosiaalinen indeksisyys / Helsingin puhekieli (Porthania, P673)


Portfolioiden
viimeinen palautuspäivä ilmoitetaan kurssilla.

Tenttipäivät:
la 22.2.2020 klo 9-12
la 4.4.2020 klo 9-12 peruttu
la 16.5.2020 9-12 peruttu

Huom.! Opiskelija voi osallistua enintään kahteen tenttiin.

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.