Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM!
Koronavirustilanne ja sen vaikutus kurssin opetukseen (päivitetty 25.3.2020):
Kurssin kaksi viimeistä kuulustelukertaa on peruttu ja tilalla on esseesuoritus. Ohjeita ja lisätietoja kohdasta Kuvaus --> Toteutus.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Huom! Muutos ajankohdissa. La 25.4. kuulustelu on siirtynyt. Uusi ajankohta on ke 22.4.20 klo 17-20. (päivitetty 16.3.2020)

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 11.3.2020
17:00 - 20:00
Ke 22.4.2020
17:00 - 20:00
Ke 3.6.2020
17:00 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä tenttipäivä sekä ilmoita tentittävä kirjallisuus.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Fonologia ja morfologia

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Tunnistat ja osaat nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Lisäksi hallitset dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tunnet tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Osaat myös soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Kirjatenttivaihtoehto:

  • Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 109 s. 98–110
  • Lehikonen, L. 1994 (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt. Helsinki: FinnLectura. (s. 82–176)
  • Lehtonen, H. 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. - M. Selting & F. Kern (toim.), Ethnic styles of speaking in European metropolitan areas s. 291–318.
  • Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346
  • Mielikäinen, A. – Palander, M. 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Helsinki: SKS. (s. 11–150)
  • Piippo, I. – Vaattovaara, J. – Voutilainen, E. 2016: Kielen taju. Helsinki: Art House. (s. 23–114)
  • Paunonen, H. 2005a: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja – Virittäjä 109 s.162–200.
  • Paunonen, H. 2005b: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. – Kieli 16 s. 7–51. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Arvosteluasteikko 0-5.

HUOM! (päivitetty 25.3.2020)
COVID19-epidemian vuoksi kaksi viimeistä kirjatenttikertaa korvataan esseesuorituksella. Esseen tekemisestä sovitaan sähköpostitse opettajan kanssa.
Opettajan sähköposti: eero.voutilainen[at]helsinki.fi.

Essee palautetaan 30.6.2020 mennessä.

----

Kirjallisuuskuulustelu

Tenttipäivät:
ke 11.3.2020 klo 17-20
ke 22.4.2020 klo 17-20 peruttu
ke 3.6.2020 klo 17-20 peruttu

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä 2 kpl.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.