Kuva: Pexels

alueelliset, sosiaaliset ja tilanteiset variaatiot

Opintojaksolla tutustut erilaisiin varioiviin kielipiirteisiin.

Opintojaksolla käsitellään mm. aluemurteet ja nykykielen puhekielen ilmiöt. Syvennyt dialektologian ja sosiolingvistiikan käsitteisiin, ja saat lisää tietoa tutkimussuuntauksista.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.1.2021
16:30 - 19:45
Ma 25.1.2021
16:30 - 19:45
Ke 3.2.2021
16:30 - 19:45
Ma 8.2.2021
16:30 - 19:45
Ma 15.2.2021
16:30 - 19:45
Ma 22.2.2021
16:30 - 19:45
Ma 1.3.2021
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Fonologia ja morfologia

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti.
  • tunnistaa ja nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet.
  • kertoa pääpiirteittäin tutkimussuuntausten historiasta, aineistoista ja tutkimusmenetelmistä.
  • soveltaa dialektologian ja sosiolingvistiikan käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin ja etsiä sopivia tutkimusaineistoja.

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä ja kieliasenteiden tutkimusta.

Luentokurssin oheiskirjallisuus:
Mantila, Harri
2004: Murre ja identiteetti. Virittäjä 108, s. 322–346.
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2004_322.pdf
Mielikäinen, Aila & Palander, Marjatta 2002: Suomalaisten murreasenteista. Sananjalka 44, s. 86–109.
Lehtinen, Tapani 2007: Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Helsinki: SK, s. 246-294.

Arvosteluasteikko 0-5. Opintojaksoa vastaavan luentokurssin arviointimenetelmät ja -kriteerit kerrotaan kurssin alussa.

Kurssille voi tulla mukaan vielä ensimmäisen luentokerran jälkeen (ilmoittautuminen päättyy 24.1.21).

Verkkoluennot 28 h harjoituksineen + kurssiportfolio tai luentotentti (verkkotentti)

Verkkoluennot toteutetaan Zoom-verkkokokousjärjestelmässä. Katso opetusajat "Aikataulu" -osiosta.
Verkkoluentoja ei tallenneta.

Kurssin vastuuopettaja on FM Eero Voutilainen.
Kurssilla mukana myös vierailijaluennoitsijoita.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 18.1.2021.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Portfolioiden viimeinen palautuspäivä ilmoitetaan kurssilla.

Verkkotenttipäivät:
ma 8.3.2021 klo 17-20
ma 12.4.2021 klo 17-20
ma 17.5.2021 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!
Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa suomen kielen perusopintoja.