Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.9.2017
12:15 - 14:45
Ke 13.9.2017
14:15 - 16:45
Ma 18.9.2017
12:15 - 14:45
Ke 20.9.2017
14:15 - 16:45
Ma 25.9.2017
12:15 - 14:45
Ke 27.9.2017
14:15 - 16:45
Ma 2.10.2017
12:15 - 14:45
Ke 4.10.2017
14:15 - 16:45
Ma 9.10.2017
12:15 - 14:45
Ke 11.10.2017
14:15 - 16:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kuvaus

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska:

  • ha grundläggande kunskaper i hur man inom olika vetenskapsområden förstår människans sociala samspel i samhället
  • ha förutsättningar att identifiera olika metodologiska och vetenskapliga angreppsätt som tillämpas i forskning och i förståelsen av människans sociala liv
  • ha grundläggande kunskaper i hur socialvetenskaplig förståelse kan tillämpas inom olika samhällsinstitutioner och inom praktiska verksamhetsområden

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Anges av lärarna.

Enligt skalan godkänt/underkänt

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och tentamen.

Studieavsnittet förutsätter obligatorisk närvaro, grupparbeten samt tentamen.

Datumen för föreläsningarna anges vid "Tidsschema". Förutom föreläsningarna ingår gruppövningar.

Kursprogram

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.