Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Kuvaus

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Studieavsnittet har inga förhandskrav.

Efter avslutat studieavsnitt

 • känner studenten till de teoretiska grunderna för kommunikationsforskning och mediekritik
 • är studenten bekant med centrala teman och utvecklingslinjer i kommunikationsforskningen samt med aktuella frågor och analysmodeller i mediekritiken
 • kan studenten tillämpa teoretiska begrepp i forskning och mediekritik för att förstå och utvärdera kommunikation och journalistik.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten, mediekritikdiskussioner, dagböcker och/eller essä av kurslitteraturen och föreläsningsmaterial.

 1. Obligatoriskt:

  • Karlsson, M. & Strömbäck, J. (red.) (2019). Handbok i journalistikforskning. Studentlitteratur. (i urval: kapitlen 2, 4, 6-7, 12-13, 23-24, 26, 28-30 samt fyra kapitel enligt studentens eget val)
  • Cobley, P. & Schulz, P. J. (red.) (2013). Theories and Models of Communication. De Gruyter. (i urval: kapitlen 1-3 samt 10 kapitel av kapitlen 4-18 enligt studentens eget val)

  Samt tre av följande:

  • Stiernstedt, F. (red.) (2014). Mediekritik. Studentlitteratur
  • Vulovic, J. (2017). Propaganda: historia, teori och analys. Studentlitteratur
  • Truedson, L. (red.) (2018). Fejk, filter och faktaresistens– hotar sociala medier demokratin? Institutet för mediestudier
  • Allern, S. & Pollack, E. (2019). Källkritik: journalistik i lögnens tid. Studentlitteratur.

Enligt skalan 0­–5

Studieavsnittet kan avläggas på följande sätt:

 1. a) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, övningsarbeten, diskussioner och individuella arbeten) de år den ges i form av närstudier. Närvaroplikt 80 procent.
 2. b) Enbart litteraturstudier. Litteraturtentamen på allmän tentamensdag

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.