Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Ingår i ämnesstudier i journalistik och kommunikation (KSV) och i den tematiska helheten Genusforskning.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och beskriva de centrala begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation
  • beskriva och ge exempel på genusteoretiska perspektiv på journalistisk produktion, innehåll och publik
  • beskriva skillnaden mellan ett slentrianmässig journalistisk produktion och genusmedveten journalistisk produktion
  • beskriva och använda hbtiq-termer i journalistiska texter.

1 Carter, Cynthia, Linda Steiner and Stuart Allan 2018 (eds.) Journalism, Gender and Power. Routledge.
https://helka.finna.fi/Record/helka.3224488

2 Edström, Maria 2018. Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz: a study of the representation of gender and age over three decades. I: Feminist Media Studies, 18:1, 77–93. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2018.1409989

3 Ross, Karen 2013: Gendered Media. Women, Men, and Identity Politics. Lanham. Kapitel 4/Chapter 4.

4 Webbplatsen http://www.whomakesthenews.org/ GMMP-resultaten 2015 (tills 2020-resultaten publiceras, då ingår dessa i litteraturen)/The web page http://www.whomakesthenews.org/ The GMMP results of 2015 (until the 2020 results are published).

5 RFSL:s begreppsordlista på webbplatsen https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/ or The Glossary on the RFSL web page https://www.rfsl.se/en/lgbtq-facts/glossary/

6 Callin, Markella 2017. Titlar ur tiden. Språktidningen 7/2017 or Guidelines for gender-inclusive language in English (no date) United Nations. Gender-inclusive language. https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml

Enligt skalan 0–5

Kursen ges på distans. Förändringar är möjliga. (uppdaterat 10.9.20)

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.