Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 28.11.2019
08:15 - 09:45
To 5.12.2019
08:15 - 09:45
Ti 10.12.2019
08:15 - 09:45

Muu opetus

25.11. - 02.12.2019 Ma 08.15-09.45
04.12.2019 Ke 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Opetuskieli: ruotsi
26.11. - 03.12.2019 Ti 08.15-09.45
04.12.2019 Ke 14.15-15.45
Henrik Hägglund
Opetuskieli: ruotsi
28.11. - 05.12.2019 To 08.15-09.45
10.12.2019 Ti 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för studerande från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

  • har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområde
  • har en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektiv
  • känner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökande
  • känner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheter
  • har en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiseras
  • har utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor

1. Undervisning (föreläsningar och rättsfallsövningar) 28 h.

2. Inlämningsuppgifter (rättsfall) på Moodle. Genomförande av uppgifterna kan ge 0-3 poäng till tentamen.

3. Litteraturstudier.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.