Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 1.3.2019
10:00 - 14:00

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för studenter i olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och det lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • Förstå grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt arbete
  • Förklara hur socialt arbete som vetenskap utvecklats
  • Beskriva social arbetets centrala verksamhetsområden, centrala begrepp och metoder
  • Identifiera och ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete formas av den historiska och samhälleliga kontexten.
  • Ta i beaktande att egna attityder och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0-5

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.