Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 20.1.2021
16:00 - 17:30
Ke 27.1.2021
16:00 - 17:30
Ke 3.2.2021
16:00 - 17:30
Ke 10.2.2021
16:00 - 17:30
Ke 17.2.2021
16:00 - 17:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Kuvaus

Studieavsnittet passar för studenter i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

  • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering
  • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området
  • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer
  • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas

Studieavsnittets innehåll anges av den ansvariga läraren.

Studieavsnittets litteratur anges av den ansvariga läraren.

Enligt skalan 0-5

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Om kursen ordnas som distansundervisning kan tiderna och eventuellt också litteraturen ändras.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.