Kuva: Pixabay

tutustu kulttuurintutkimukseen!

Opi tunnistamaan kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistöä ja tutkimustraditioita sekä vertailemaan tutkimuskysymyksiä.

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssin tavoitteena on, että tutustut kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan (KUKA) ja siihen, miten kulttuureja tutkitaan sen eri opintosuunnissa. Kurssilla esitellään myös kulttuurien tutkimuksen moninaisuutta liittyen esimerkiksi sen teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin.

Kulttuurien tutkimuksessa on kahdeksan opintosuuntaa: Aasian tutkimus, alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, Lähi-idän ja Afrikan tutkimus, uskontotiede (hum tdk) ja taidehistoria.

Linkki verkkoympäristöön ja lisäohjeet lähetetään ilmoittautuneille ti 22.10. Opintojakso edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta: myöhässä palautettuja vastauksia ei hyväksytä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii harrastajille ja kulttuurien tutkimuksesta tai sen opiskelusta kiinnostuneille. Kurssilta saat hyvän katsauksen kulttuurien tutkimuksesta ja sen eri opintosuunnista.

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssin tavoitteena on, että tutustut Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan (KUKA) ja siihen, miten kulttuureja tutkitaan sen eri opintosuunnissa. Kurssilla esitellään myös kulttuurien tutkimuksen moninaisuutta liittyen esimerkiksi sen teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin.

Kurssin aikana opiskelija oppii tunnistamaan kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistöä ja tutkimustraditioita ja osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä. Opiskelija tutustuu Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuuntiin ja tieteenaloihin.

Kulttuurien tutkimuksessa on kahdeksan opintosuuntaa: Aasian tutkimus, Alue- ja kulttuurintutkimus, Arkeologia, Folkloristiikka, Kansatiede, Lähi-idän ja Afrikan tutkimus, Uskontotiede (hum tdk) ja Taidehistoria.

Asteikolla 0-5

Kurssi järjestetään MOOC-verkkoympäristössä 2 periodissa (2 periodi = 28.10.–15.12). Kurssi sisältää välitehtäviä ja lopputehtävän. Kurssin struktuuri on tarkkaan harkittu ja tukee opiskelijan oppimista ja kurssilla etenemistä.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Linkki verkkoympäristöön ja lisäohjeet lähetetään ilmoittautuneille ti 22.10. Ensimmäisen tehtävän dl on 1.11.2019.

Opintojakso on osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja ja opintokokonaisuutta sekä Aasian tutkimuksen opintokokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös yksittäin.