tutustu kulttuurintutkimukseen!

Opi tunnistamaan kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistöä ja tutkimustraditioita sekä vertailemaan tutkimuskysymyksiä.

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssin tavoitteena on, että tutustut kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan (KUKA) ja siihen, miten kulttuureja tutkitaan sen eri opintosuunnissa. Kurssilla esitellään myös kulttuurien tutkimuksen moninaisuutta liittyen esimerkiksi sen teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin.

Kulttuurien tutkimuksessa on kahdeksan opintosuuntaa: Aasian tutkimus, alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, Lähi-idän ja Afrikan tutkimus, uskontotiede (hum tdk) ja taidehistoria.

Linkki verkkoympäristöön ja lisäohjeet lähetetään ilmoittautuneille lähempänä opintojakson alkua. Lisätiedot kuvauksessa. Tervetuloa mukaan kulttuurien tutkimuksen kiehtovaan maailmaan!

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille (rajattu kiintiö). Ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat ja koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat opetukseen. Kaikki ilmoittautuvat kesän toteutukseen Avoimen yliopiston kurssisivun/opinto-ohjelman kautta (Ilmoittaudu-painike). Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii harrastajille ja kulttuurien tutkimuksesta tai sen opiskelusta kiinnostuneille. Kurssilta saat hyvän katsauksen kulttuurien tutkimuksesta ja sen eri opintosuunnista.

Kurssi sopii myös KUKAn sivuaineopiskelijoille eli esimerkiksi niille, jotka suorittavat Kulttuurien tutkimuksen 15 op opintokokonaisuuden.

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssin tavoitteena on, että tutustut Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan (KUKA) ja siihen, miten kulttuureja tutkitaan sen eri opintosuunnissa. Kurssilla esitellään myös kulttuurien tutkimuksen moninaisuutta liittyen esimerkiksi sen teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin.

Kurssin aikana opiskelija oppii tunnistamaan kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistöä ja tutkimustraditioita ja osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä. Opiskelija tutustuu Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuuntiin ja tieteenaloihin.

Kulttuurien tutkimuksessa on kahdeksan opintosuuntaa: Aasian tutkimus, Alue- ja kulttuurintutkimus, Arkeologia, Folkloristiikka, Kansatiede, Lähi-idän ja Afrikan tutkimus, Uskontotiede (hum tdk) ja Taidehistoria.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Palautekeskustelu kurssin puolivälissä.

Asteikolla 0-5

Kurssi järjestetään MOOC-verkkoympäristössä. Kurssi sisältää välitehtäviä ja lopputehtävän. Kurssin struktuuri on tarkkaan harkittu ja tukee opiskelijan oppimista ja kurssilla etenemistä.

Kurssi vaatii opiskelijalta sitoutumista; erilaiset tehtävät rytmittävät kurssin etenemistä ja tehtäviä tehdään tasaisesti läpi kurssin.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat ja koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Linkki verkkoympäristöön ja lisäohjeet lähetetään ilmoittautuneille lähempänä kurssin alkua kurssin vastuuopettajien toimesta. Ensimmäisen tehtävän dl on heti kurssin alkupuolella, joten kirjauduthan verkkoympäristöön heti kurssin alkaessa!

Avoimen yliopiston opiskelija: Kirjaudu MOOC-verkkoympäristöön Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka-login/Haka-kirjautuminen). Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. (Ks. tarvittaessa ohje osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/helsingin-yliopiston-kayttajatunnus).

Opintojakso on osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja ja opintokokonaisuutta.