Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opiskelija oppii soveltamaan etnografista tutkimusotetta esineiden ja materiaalisen kulttuurin ilmiöiden tarkasteluun.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Luentokerrat:
30.10. Anna Kajander ja Anna Rauhala: Johdanto ja kurssiesittely
1.11. Anna Rauhala: Kansatieteellinen esinetutkimus
6.11. Anna Kajander: Etnografia tutkimusotteena
8.11. Jukka Relas: Sisustuksen vuosikymmeniä
13.11. Anna Kajander: Kirja esineenä
15.11. Anna Rauhala: Taidon etnografiaa
20.11. Ildikó Lehtinen: Hygieniakäsitteet Neuvostoliitossa esineiden kautta
22.11. Anna Rauhala: Käynti Kansallismuseossa
27.11. Anna Kajander: Digitaalinen materiaalisuus
29.11. Jenni Rinne: Tunteet ja materiaalisuus: Pyhät puut Virossa
4.12. Anna Rauhala: Esinetutkimuksen soveltaminen toimintaan
11.12. Konsta Kajander: Vinyyli musiikkikulttuurin tekstinä
13.12. Anna Kajander ja Anna Rauhala: Päätöskerta

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
10:15 - 11:45
Ke 1.11.2017
12:15 - 13:45
Ma 6.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 8.11.2017
12:15 - 13:45
Ma 13.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 15.11.2017
12:15 - 13:45
Ma 20.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 22.11.2017
12:15 - 13:45
Ma 27.11.2017
10:15 - 11:45
Ke 29.11.2017
12:15 - 13:45
Ma 4.12.2017
10:15 - 11:45
Ma 11.12.2017
10:15 - 11:45
Ke 13.12.2017
12:15 - 13:45

Kurssin suorittaminen

Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa kansatieteellisen esinetutkimimuksen aineistoja ja menetelmiä. Hän osaa erotella tutkimukseen liittyviä taustamuuttujia, näkökulmia ja tulkintoja.

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja kurssilla käytäviin keskusteluihin sekä luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta laadittava essee (5–7 sivua). Opiskelija keskittyy vähintään kolmeen luennoilla ja oheiskirjallisuudessa läpikäytyyn teemaan.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Sisältö vaihtelee eri kurssien käyttämien näkökulmien mukaan. Näillä esitellään ja analysoidaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin muotoja, ilmiöitä ja teemoja, sekä näiden konteksteja ja tulkintoja.

Vaihtelee kursseittain, ilmoitetaan opintojakson alussa.

Painottuu yksilöarviointoon, loppukuulustelu tai essee 0-5.

Luennot 14*2h (28h) ja essee

Opiskelija osallistuu kurssin luennoille ja ryhmätöihin sekä kirjoittaa essee oheiskirjallisuuden ja luentosisältöjen pohjalta.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Jakso on osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja. Lisäksi se on osa kulttuurien tutkimuksen sekä Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuksia.