Kuva: Pixabay

tutustu visuaalisuuteen ja materiaalisuuteen!

Haluaisitko oppia havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä?

Kurssi on osa kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuutta ja se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille! Se sopii suoritettavaksi ennen opintosuuntakohtaisia opintoja (esim. taidehistoria, arkeologia, Aasian tutkimus) tai niiden rinnalle. Sen voi suorittaa myös yksittäin.

HUOM! 20.3.2020. Kurssin suoritustapa muuttuu lähiopetuksesta etäopetukseksi.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Huom. Kurssin lähiluennot on peruttu ja opetus toteutetaan etänä/verkossa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 3.4.2020 klo 12.00 ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii harrastajille, kulttuurien tutkimuksen opiskelijoille, kulttuurien tutkimuksen tai Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso sopii myös lukiolaisille; ei edeltäviä opintoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii ymmärtämään menneisyyden kerroksellista läsnäoloa nykyisyydessä visuaalisen ja materiaalisen näkökulman kautta.

Kurssilla esitellään ja analysoidaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin muotoja, ilmiöitä ja valikoituja teemoja, ja pohditaan näiden konteksteja ja tulkintoja. Opetus tutustuttaa muun muassa arkeologian, taidehistorian ja perinnöntutkimuksen teoreettisiin näkökulmiin ja tutkimuskäsitteisiin. Kurssin tehtävät antavat käytännön harjoitusta ympäristön visuaalisten ja materiaalisten piirteiden tunnistamiseen ja analysoimiseen.

Pakollinen kurssikirjallisuus: Kirjallisuus on saatavissa Moodlesta pdf-tiedostoina.

Kuusamo & Kontturi & Markkula & Sihvonen 2014. Kuva. Teoksessa Heinonen 2014. Taide, kokemus ja maailma: Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Turku. 77–131.

Seuraavat artikkelit teoksesta Waenerberg & Kähkönen 2012. Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia.
- Waenerberg: Menetelmämetsiköstä mielekkääseen tutkimusotteeseen, s. 10–20.
- Lähdesmäki: Diskurssianalyysi taiteen tutkimuksen menetelmänä, s. 39–61.
- Lähdesmäki: Sukupuoli taiteen tutkimuksen näkökulmana, s. 111–138.

Seuraavat artikkelit teoksesta Rossi & Seppä 2007. Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus.
- Rossi & Seppä: Lukijoille ja katsojille.
- Seppä: Kulttuurin kuvallistuminen. Teknologisoitumisen seuraus vai teoreettinen ylilyönti?
- Kupiainen: Voiko kuvaa lukea? Visuaalisen lukutaidon kysymyksiä.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi (oheismateriaalit + tehtävät + luentovideot/tallenteet)

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja. Lisäksi se on osa kulttuurien tutkimuksen sekä Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuksia.

Opintojakso sopii suoritettavaksi ennen opintosuuntakohtaisia opintoja (esim. taidehistoria, Aasian tutkimus, arkeologia) tai niiden rinnalla. Sen voi suorittaa myös yksittäin.