Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Mitä ihmiset tekevät rituaaleilla? Miksi kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden takaa löytyy myyttisiä malleja? Kurssilla käsitellään folkloristiikan ja uskontotieteen keskeisiä teemoja ja kysymyksiä, kuten kokemusta, rituaalia, muistia, pyhää, identiteetin rakentumista, myyttis-historiallisia traditioita ja aineetonta kulttuuriperintöä. Teemoja lähestytään eri kulttuurien parista nostettujen esimerkkitapausten ja niitä näkökulmiin asettavien tutkimusten kautta.
Kurssin käytyäsi tunnistat myyttien, uskontojen ja perinteen roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Osaat myös antaa esimerkkejä historiallisista ja kulttuurisista konteksteista, joissa uskonnolliset ja myyttiset traditiot eri tavoin vaikuttavat yhteisöiden muodostumisessa ja kommunikaatiossa.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Tarkasta opetusaika ja -paikka koulutusohjelman kurssisivulta täältä: https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-105/124925828

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Jakson on osa Kulttuurien tutkimuksen perusopintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Opintojaksossa perehdytään uskonnon, maailmankuvan ja perinteen rakennusaineksiin ja monimuotoisuuteen. Opiskelijat tutustuvat uskonnollisiin ilmiöihin, monikulttuurisuuteen sekä perinnekulttuurin kerrostumiin ja prosesseihin Suomessa ja muissa kulttuuripiireissä.

Materiaali jaetaan kurssin yhteydessä.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Loppukuulustelu tai essee asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat tietosisältöjen ja käsitteiden hallinta sekä kokonaisuuden hahmottaminen.

Luentokurssi 12-24 tuntia, johon liittyy kirjallisia harjoitustehtäviä ja loppukuulustelu.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja (Avoimen opiskelijoiden kiintiö ~20 opiskelijaa).

Katso lisätiedot opintojakson ajantasaisista tiedoista koulutusohjelman kurssisivulta täältä.

Loppukuulustelu, avoimen opiskelijat:
- Loppukuulustelu viimeisellä luentokerralla (mahdollinen ilmoittautuminen opettajan ohjeen mukaan)
- Uusintakuulustelu avoimen opiskelijoille la 9.2.19 klo 9-11 (pitää ilmoittautua omat sivut -palvelussa)

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttikerrat.

Opintojakso on osa kulttuurien tutkimuksen ja Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuksia. Se sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.