Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 14:30

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Jakson on osa Kulttuurien tutkimuksen perusopintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Opintojaksossa perehdytään uskonnon, maailmankuvan ja perinteen rakennusaineksiin ja monimuotoisuuteen. Opiskelijat tutustuvat uskonnollisiin ilmiöihin, monikulttuurisuuteen sekä perinnekulttuurin kerrostumiin ja prosesseihin Suomessa ja muissa kulttuuripiireissä.

Materiaali jaetaan kurssin yhteydessä.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Loppukuulustelu tai essee asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat tietosisältöjen ja käsitteiden hallinta sekä kokonaisuuden hahmottaminen.

Eri oppiaineiden koordinoimia luentokursseja tai seminaareja, joihin voi liittyä kirjallisia harjoitustehtäviä ja loppukuulustelu.