Kuva: Pexels

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Toteutus: Opetus tulee olemaan kokonaan etänä oppimisympäristö Moodlessa. Opetus reaaliajassa ZOOM ja tallenteet.

27.10.2020: Kurssin vastuuopettaja on lähettänyt kurssista lisätietoa ilmoittautuneille sähköpostitse. Sähköposti on oletuksena helsinki.fi-muotoinen, jonka saa käyttöön HY käyttäjätunnuksen aktivoinnin myötä, joten tarkistathan sähköpostisi.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tarkista opetusaika- ja paikka: https://courses.helsinki.fi/fi/KUKA-105/136676880

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 21.9. klo 12:00. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Opintojaksossa perehdytään uskonnon, maailmankuvan ja perinteen rakennusaineksiin ja monimuotoisuuteen. Opiskelijat tutustuvat uskonnollisiin ilmiöihin, monikulttuurisuuteen sekä perinnekulttuurin kerrostumiin ja prosesseihin Suomessa ja muissa kulttuuripiireissä.

Luentokurssi 12-24 tuntia, johon liittyy kirjallisia harjoitustehtäviä ja loppukuulustelu.

Materiaali jaetaan opetuksen yhteydessä.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Loppukuulustelu asteikolla 0-5.

Arvosanaan vaikuttavat tietosisältöjen ja käsitteiden hallinta sekä kokonaisuuden hahmottaminen. Harjoitustehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintojakso on osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja ja kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuutta.