Ilmoittaudu

Aikataulu

Tarkista opetusaika ja -paikka/check details (time and place): https://courses.helsinki.fi/fi/KUKA-107/136676647

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kulttuuriseen toimijuuteen ja omistajuuteen liittyvän käsitteistön ja kysymyksenasettelun eri ulottuvuudet. Hän pystyy tulkitsemaan kulttuurisia prosesseja näiden käsitteiden avulla ja tarkastelemaan kriittisesti esimerkiksi kulttuuriperintöprosesseihin vaikuttavia tekijöitä ja motiiveja.

Kurssin aikan perehdytään ajankohtaisiin kulttuurisiin prosesseihin ja niiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Keskeisinä käsitteinä ovat toimijuus ja omistajuus, joiden asemaa ja merkitystä kurssilla tarkastellaan sekä nykykeskustelussa että kulttuurien tutkimuksen oppihistoriassa.

Kurssi koostuu luennoista sekä kurssin aikana suoritettavista harjoitustehtävistä.

Läsnäolopakko 75%

Kirjallisuus sovitaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.