Kuva: Pixabay

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tarkista opetusaika ja -paikka: https://courses.helsinki.fi/fi/KUKA-108/136676637

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii aiheesta kiinnostuneille ja kulttuurien tutkimuksen 15 op kokonaisuutta opiskeleville.

Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka aikovat suuntautua opinnoissaan Aasian tutkimukseen, alue- ja kulttuurintutkimukseen tai Lähi-idän ja islamin tutkimukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, millaisin eri tavoin aluenäkökulma näkyy konkreettisessa tutkimuksessa ja millaisille tutkimus- ja teema-alueille Aasian tutkimuksen, alue- ja kulttuurintutkimuksen sekä Lähi-idän tutkimuksen opetushenkilökunta, tutkijat ja tutkimusprojektit keskittyvät. Kurssi​n suoritettuaan opiskelijalla ​on välineitä ja valmiuksia ymmärtää aluetutkimuksen luonnetta, ryhtyä kehittämään itseä kiinnostavan alueen asiantuntijan identiteettiä sekä muotoilla tutkimusaiheita ja lähestymiskulmia alueellisesta näkökulmasta.

Opintojakson aikana perehdytään siihen, millaisin eri tavoin Aasiaa, Eurooppaa, Latinalaista Amerikkaa, Lähi-itää ja Pohjois-Amerikkaa tutkitaan Helsingin yliopiston eri tieteenaloilla ja teoriaperinteissä sekä erilaisten teemojen ja käsitteiden näkökulmista. Opiskelijoiden työskentelyssä korostuvat itselle kiinnostavimman alueen pohdinta sekä kriittisen tutkimuksellisen työskentelyn harjoitteleminen.

Jakso toteutetaan luentokurssina, johon sisältyy erilaisia yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä.

Läsnäolopakko 75%

0–5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.