Opi japania!

Haluaisitko oppia käyttämään japanin kieltä matkaillessa ja arkisissa kommunikointitilanteissa?

Tällä opintojaksolla syvennyt japanin kirjoitusjärjestelmään sekä yleiskielen keskeisimpiin rakenteisiin ja arkielämän sanastoon. Tavoitteena on oppia lukemaan ja kirjoittamaan kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit sekä noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Lisäksi tavoitteena on lukea ja kirjoittaa kurssiin sisältyvillä kirjoitusmerkeillä yksinkertaisia lauseita ja käyttää suullisesti kurssiin sisältyvää sanastoa ja rakenteita. Edeltäviä opintoja ei vaadita. Lisätietoa löydät kuvauksesta!

HUOM! 18.3.2020. Opetus järjestetään etänä koronavirukseen varautumisen vuoksi ainakin huhti/toukokuussa, mahdollisesti myös tämän jälkeen tilanteen niin vaatiessa. Myös lopputentin osalta voi tulla muutoksia, jos se on tilanne huomioiden tarpeellista.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

HUOM! 18.3.2020. Opetus järjestetään etänä koronavirukseen varautumisen vuoksi ainakin huhti/toukokuussa, mahdollisesti myös tämän jälkeen tilanteen niin vaatiessa. Myös lopputentin osalta voi tulla muutoksia, jos se on tilanne huomioiden tarpeellista.

PäivämääräAikaOpetuspaikkaLisätieto
Ke 22.4.2020
14:15 - 15:45
Ke 6.5.2020
14:15 - 15:45
Ke 20.5.2020
14:15 - 15:45
Ke 27.5.2020
14:15 - 15:45
Ma 1.6.2020
14:15 - 15:45
Ke 3.6.2020
14:15 - 15:45
Ma 8.6.2020
14:15 - 15:45
Ke 10.6.2020
14:15 - 15:45
Ma 15.6.2020
14:15 - 15:45
Ke 17.6.2020
14:15 - 15:45
Ma 22.6.2020
14:15 - 15:45
Ke 24.6.2020
14:15 - 15:45
Ke 1.7.2020
14:15 - 15:45
Ke 8.7.2020
14:15 - 15:45
lopputentti

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (rajattu kiintiö, ensisijaisuus kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoilla. Jos paikkoja jää täyttämättä, täytetään paikat jonosta ilmoittautumisjärjestyksessä). Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Kuvaus

Opintojakso sopii Aasian tutkimuksen ja Japanin harrastajille, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opiskelijoille (osaksi valinnaisia opintoja) sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso sopii myös lukiolaisille. Aiempia japanin opintoja ei vaadita.

Aiempia japanin opintoja ei vaadita.

Kurssilla luodaan perustaa sille, että opiskelija voi käyttää japanin kieltä matkaillessaan ja arkisissa kommunikointitilanteissa. Kurssilla opiskellaan osittain tietokoneavusteisesti, osittain opetuskerroilla japanin kirjoitusjärjestelmää sekä yleiskielen keskeisimpiä rakenteita ja arkielämän sanastoa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• lukea ja kirjoittaa kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit sekä noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä,
• lukea ja kirjoittaa kurssiin sisältyvillä kirjoitusmerkeillä yksinkertaisia lauseita ja käyttää suullisesti kurssiin sisältyvää sanastoa ja rakenteita.

Aihepiirit: luokkaohjeistuksen ymmärtäminen, tervehdykset ja esittäytyminen, ostostapahtuma, ajankohdista keskusteleminen, ympäristön esineistä/asioista ja niiden ominaisuuksista keskusteleminen, sijainnin kysyminen/kertominen.

Rakenteet: lukusanat, ajanilmaisut, kohtelias tyyli, aikamuodot, eksistentiaaliverbit, genetiivi, adjektiivien taivutusmuodot.

1. Bunka Shokyū Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 1-5.
2. Bunka Shokyū Nihongo I - Renshūmondaishū, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9, kappaleet 1-5.
3. Basic Kanji Book Vol. 1 (New Edition), (Bonjinsha, Tokyo 2015), ISBN 978-4-89358-882-1, kappaleet 1-5.

Lisämateriaalit (sanastot, kielioppiselitykset, pakolliset tehtävät ym.) sijaitsevat kurssin Moodle-sivuilla.

Helsingin yliopiston kirjastosta löytyy kurssikirjoja joitakin kappaleita. Kirjaston toive on, että vakavat kielten harrastajat ostaisivat kurssikirjat itselleen - näin kirjaan voi tehdä omia merkintöjä ym.

Oppikirjatiedustelut:
Suomalainen Kirjakauppa Oy,
Aleksanterinkatu 23, 00100 Helsinki
Puh. 010 405 4200
helsinki.aleksi@suomalainen.com

Itsenäistä ja parityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta sekä verkossa että lähitapaamisissa. Opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä.

Asteikolla 0-5. Arviointi perustuu opettajan Moodlessa arvioimiin pakolliseen neljään etätehtävään sekä kotona suoritettavaan Moodle-välitenttiin ja paperimuotoiseen loppukuulusteluun. Lopputentissä (paperitentti) vaaditaan kaikkien kotoperäisten kana-merkkien ja opiskeltujen kiinalaisten kanji-merkkien luku- ja kirjoitustaitoa sekä opiskellun sanaston ja kielioppirakenteiden tuntemusta.

HUOM! Lopputentin osalta voi tulla muutoksia koronavirukseen varautumisen vuoksi. Opettaja ilmoittaa muutoksista kurssin aikana, jos ne ovat tarpeellisia.

Opetus (28h) + itsenäinen työskentely + tehtävät + lopputentti

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opetusta on yhteensä 28 tuntia, joilla keskitytään keskustelu- ja kuuntelutaitoihin sekä luku- ja kirjoitustaitoihin. Omatoimista opiskelua 107 tuntia sisältäen neljä pakollista etätehtävää ja välitentin (kotitentti tietokoneella).

HUOM! 18.3.2020. Opetus järjestetään etänä koronavirukseen varautumisen vuoksi ainakin huhti/toukokuussa, mahdollisesti myös tämän jälkeen tilanteen niin vaatiessa. Myös lopputentin osalta voi tulla muutoksia, jos se on tilanne huomioiden tarpeellista.

Viikot 17-22:
- orientaatio
- ääntämystunti
- kana-merkkien kertaustunti
- oppikirjan sanastoa ja rakenteita kertaava tunti

Lisäksi: Opiskelija opiskelee kirjoitusmerkkejä (kana-tavumerkkejä) ja kielen alkeisrakenteita omatoimisesti oppikirjojen ja Moodlen viikoittaisten oppituntien ja sisältöjen avulla yksityiskohtaisen aikataulun mukaan. Opettaja ohjaa oppimista etätehtävien (kaksi kappaletta) ja välitentin (Moodlessa tehtävä kotitentti, avoinna/tehtävissä ke 27.5. – su 31.5.) avulla.

Lopputentti: viimeisellä opetuskerralla, keskiviikkona 8.7. klo 14-16. Lopputenttiin ei tarvitse ilmoittautua. (HUOM! Lopputentin osalta voi tulla muutoksia).

Uusintatentti (alustavat päivämäärät):
- 26.8 klo 17-19 tai
- 10.10 klo 9-11

Uusintatenttiin pitää ilmoittautua; muista ilmoittautua uusintatenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Mikäli sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Moodle: Moodle avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Moodlessa kielioppirakenteet ja sanasto opiskellaan itsenäisesti viikoittaisten opiskelusisältöjen avulla ennen jokaista opetuskertaa, jolloin asioita harjoitellaan oppikirjojen tehtävien ja muiden harjoitusten avulla. Tämä osio sisältää myös kaksi pakollista Moodle-etätehtävää. Kommunikointi opettajan kanssa tapahtuu oppituntien ulkopuolella Moodlen välityksellä.

Kurssin opettaja tai Tiina Airaksinen