Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Yleinen tentti tiedekunnan tenttipäivänä. Opintomaksuun sisältyy 2 tenttipäivää:
- 22.11.2019
- 3.4.2020

Ilmoittadu ensin tämän opinto-ohjelman kautta opintojaksolle (yleinen tentti) ja sen jälkeen valitsemaasi tenttiin Weboodissa viimeistään 10vrk ennen tenttipäivää. Tarkemmat ohjeet näkyvät ilmoittautuneille omilla sivuilla.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen ja lähialueiden esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta ja kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Opintojaksossa käsitellään kulttuurin kehityksen vaiheet sekä kiinteiden muinaisjäännösten ja esineistön yleispiirteet Suomessa ja lähialueilla kivikaudelta historialliselle ajalle sekä luodaan yleiskuva Suomen ja lähialueiden arkeologisesta tutkimuksesta.

Luentokurssiin mahdollisesti liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden hyvää hallintaa loppukuulustelussa sekä hyväksytyn esseen kirjoittamista. Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää ilmoitetun kirjallisuuden hyvää hallintaa.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Yleinen tentti tiedekunnan tenttipäivänä. Opintomaksuun sisältyy 2 tenttipäivää:
- 22.11.2019
- 3.4.2020

Tenttikirjana on Haggrén, Georg ym. "Muinaisuutemme jäljet: Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle" (Gaudeamus, 2015).

Tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu Weboodissa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä. Lisäohjeet tenttiin ilmoittautumisesta näkyvät opintojakson ilmoittautuneille opiskelijoille omilla sivuilla/osallistumiset. Tentin ilmoittautumisajat ovat ehdottomat, jälki-ilmoittautumiset tenttiin eivät ole mahdollisia.

Ohjeita tenttitilaisuuteen