Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Opetus toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Katso opetusajat ja -paikat koulutusohjelman kurssisivulta täältä: https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-ar216/124929805

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Arkeologian perusteet KUKA-AR211.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot arkeologian keskeisistä teorioista, ymmärtää arkeologian teoriasta käytyä ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten arkeologian teoreettiset suuntaukset vaikuttavat menetelmien valintaan ja aineistojen sekä kulttuurin tulkintaan. Opintojakso kehittää argumentointikykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Opintojakson aikana tutustutaan lyhyesti yleiseen tieteenfilosofiaan sekä erityisesti arkeologian nykyisiin teoreettisiin suuntauksiin. Kurssi koostuu luennoista, lyhyistä alustuksista ja teoriapainotteisten artikkelien pohjalta käydystä keskustelusta. Teoreettisia suuntauksia tarkastellaan arkeologiassa käytettyihin metodeihin sovellettuina.

Kirjallisuus (5 op): B. Trigger, A History of Archaeological Thought, 2. painos (luvut 4-10, 2 op) ja P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia (1 op) sekä yksi seuraavista: B. Olsen, In defense of things: archaeology and the ontology of objects (2 op) tai B. Olsen, Fra ting til tekst: teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning (2 op; myös ruotsiksi: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning) tai M. Johnson, Archaeological Theory (2 op) tai M. Shanks - C. Tilley, Re-Constructing Archaeology, 2. painos (2 op) tai R. Preucel S. Mrozowski (toim.), Contemporary Archaeology in Theory: the New Pragmatism, (osa I sekä kolme muuta osaa osista II-IX opiskelijan valinnan mukaan, 2 op) tai muu vastuuopettajan kanssa sovittava kirjallisuus.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luennoille (80 % opetuskerroista) sekä loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuden hyvää hallintaa. Arvioin

Luentokurssi, siihen liittyvä kirjallisuus ja loppukuulustelu. Luentokurssin oheislukemistona on P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia, sekä kurssin aikana ilmoitettu artikkelikokoelma.

Tentti:
- Ensimmäinen tentti viimeisellä luentokerralla (ilmoittautuminen opettajan ohjeen mukaan).
- Uusintatentti KE 5.12 klo 17-19 peruttu
Uusintatentti järjestetään LA 15.12.18 klo 9-11 (uusintatenttiin pitää ilmoittautua)

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Katso lisätiedot opintojakson ajantasaisista tiedoista koulutusohjelman kurssisivulta täältä.

Opintojakso on osa arkeologian teemaopintoja.