Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

HUOM!
Opetus toteutetaan etäopetuksena (Zoom) reaaliaikaisina luentointa/tapaamisina.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tarkista opetusaika ja -paikka: https://courses.helsinki.fi/fi/KUKA-AR216/136689030

HUOM! opetus toteutetaan etäluentoina (Zoom) ohjelmassa ilmoitettuna aikana.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii sinulle, jos olet opiskellut jo aiemmin arkeologiaa: huomaa edeltävät opinnot.

Arkeologian perusteet KUKA-AR211

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot arkeologian keskeisistä teorioista, ymmärtää arkeologian teoriasta käytyä ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten arkeologian teoreettiset suuntaukset vaikuttavat menetelmien valintaan ja aineistojen sekä kulttuurin tulkintaan. Opintojakso kehittää argumentointikykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Luentokurssi, siihen liittyvä kirjallisuus ja loppukuulustelu tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Luentokurssin oheislukemistona on kurssin aikana ilmoitettu artikkelikokoelma.

Opintojakson aikana tutustutaan lyhyesti yleiseen tieteenfilosofiaan sekä erityisesti arkeologian nykyisiin teoreettisiin suuntauksiin. Kurssi koostuu luennoista, lyhyistä alustuksista ja teoriapainotteisten artikkelien pohjalta käydystä keskustelusta. Teoreettisia suuntauksia tarkastellaan arkeologiassa käytettyihin metodeihin sovellettuina.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luennoille (poissaoloja sallittu kolme)) sekä loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuden hyvää hallintaa.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

HUOM!

Opetus toteutetaan etäopetuksena ja opintojen tukena on oppimisympäristö Moodle.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa.

Saat linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.