Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opetuskaivaukset kesällä 2019. Opintojakson järjestää koulutusohjelma. Lisätiedot: https://courses.helsinki.fi/fi/KUKA-AR219/130799517

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opetuskaivaukset kesällä 2019.

Opetuskaivaus (KUKA-AR220).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kaivauksilla ja inventoinnissa sekä niiden jälkitöissä tutkimusavustajana työskentelyyn tarvittavia tietoja ja taitoja. Näitä ovat mm. kaivaus- ja inventointimenetelmät, vaaitseminen, karttojen piirtäminen, yleiskartoittaminen ja löytöjen puhdistus. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kenttätöitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opintojakso kehittää työelämätaitoja, käytännön ammatillista osaamista, ammatillista lukemista ja eettisiä valmiuksia.

Opintojaksossa tutustutaan arkeologian keskeisiin kenttätyömenetelmiin, kaivaukseen ja inventointiin, sekä näissä käytettyihin metodeihin ja alan lainsäädäntöön. Opintojaksoon kuuluu myös käytännön harjoitustehtäviä kuten kartta- ja mittausharjoituksia.

Muinaismuistolaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295, Tarkistettu Eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta, http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950026/19950026_2. Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Luentokurssin hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luento- ja harjoituskertoihin, kurssilla omaksutun tiedon hallitsemista ja soveltamista annetuissa tehtävissä sekä 20 h jälkityöharjoittelun suorittamista. As

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.