Millaista oli muinainen kansanusko ja mitä se kertoo kulttuurimme kerroksista? Kiehtova luentosarja alkaa 7.8.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen täällä

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan kansanomaisiin uskontoihin ja se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi korvaa opintojaksot KUKA-FO215 ja KUKA-US206

Opintojakson suorittanut tunnistaa ja osaa erotella kansanomaisen uskonnollisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja erilaisia näkökulmia. Hän osaa määritellä kansanomaisen uskonnollisuuden keskeisiä käsitteitä ja ilmiökenttää sekä hahmottaa niiden historiallista ulottuvuutta.

Opintojaksolla tutustutaan kansanomaisen uskonnollisen ajattelun historiallisiin kerrostumiin ja nykykäytäntöihin sekä niiden tutkimuksessa käytettyihin keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Kurssilla käsitellään esimodernin kansanuskon myyttisiä perinteitä ja rituaaleja sekä uudemman kansanomaisen ja arkisen uskonnon ilmiöitä erityisesti Suomessa ja itämerensuomalaisella kulttuurialueella.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Asteikolla 0-5

Aikataulu, suoritustapa ja ilmoittautuminen täältä