Akseli Gallen-Kallela: Suur-Kalevala: I runo, säkeet 301 - 334.

Ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua kalevalaan

Kurssin ohjelma:

16.1. Kalevala eepoksena ja kansallisena symbolina
17.1. ”Kalevalaisuus”; Aatehistoriallinen tausta ja aikalaiskonteksti. Tehtävän I ohjeistus
23.1. Kalevalan rakenne, syntyhistoria ja suhde kansanrunoihin
24.1. Kalevalan tulkinnan yhteiskunnalliset ulottuvuudet
30.1. Kanteletar. Tehtävän II ohjeistus
6.2 Kalevalakieli: mittaa ja tyyliä. Tehtävän III ohjeistus
7.2 Kalevalamittainen runous kulttuurisena käytäntönä
13.2 Alueelliset runokulttuurit
14.2. Kalevalamittaisen runon lajijärjestelmä; Epiikka
20.2 Kalevalamittaiset loitsut
21.2 Laulettu ja liikuttu runo (FT Kati Kallio).
27.2. Avoin Kalevala -hankkeen promo ja vierailu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa. Kokoontuminen 14.00 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1.
28.2. Luentokuulustelu

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kurssin aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kansalliseepoksen luonnetta, vaikutusta suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä suhdetta muihin kansallisiin symboleihin ja maailman eepoksiin. Hän tiedostaa Elias Lönnrotin roolin ja työskentelytavat eepoksen luomisessa sekä tuntee kalevalamittaisen suullisen runoston alueelliset erityispiirteet, kulttuuriset funktiot, perinnelajijärjestelmän sekä tutkimushistorian pääpiirteet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa kalevalamitta ja kalevalamittaisen runon tyylikeinot.

Opintojaksosta järjestetään luentokurssi lukuvuosittain.

Jaksossa käsitellään kansalliseepoksen kulttuurihistoriallista ja yhteiskunnallista taustaa ja vastaanottoa, eepoksen esikuvia ja aatehistoriallista taustaa sekä Lönnrotin työskentelytapoja ja Kalevalan syntyprosessia. Jaksolla tutustutaan myös Kantelettareeseen sekä Suomen Kansan Vanhojen Runojen tietokantaan. Jakson toinen painopistealue on kalevalamittainen suullinen runous. Kurssilla tutustutaan runolaulukulttuuriin, laulajien rooliin, runojen esitystilanteisiin, kulttuurisiin merkityksiin, perinnelajeihin ja alueellisiin erityispiirteisiin. Sisältöjä havainnollistetaan vierailuilla, aineistonäytteillä ja runolauludemonstraatioilla.

Elias Lönnrot: Kalevala (1849, ns. Uusi Kalevala http://www.finlit.fi/kalevala/index.php?m=1&l=1).

Yleinen asteikko 0-5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luentokurssin tavoitteiden kannalta keskeisten sisältöjen omaksumiseen, keskeisten käsitteiden hallintaan ja kykyyn eritellä luennoilla käsiteltyjä teemoja sekä valmiuteen hyödyntää niitä harjoitust

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.