Kuva BagoGames

innostu keskiajasta!

Oliko keskiaika väkivaltaa ja pimeää järjettömyyttä, romanttisia ritariseikkailuita vai raatavien talonpoikien harmaata arkea?

- Keskiajasta on vähintään yhtä paljon mielikuvia kun todellista tietoa. Mielikuviimme keskiajasta on vaikuttanut niin kirjallisuus, elokuvat, pelit kuin aikaisempi historiantutkimuskin. Tämä luentosarja johdattelee pohtimaan todellista ja kuviteltua keskiaikaa, kyseenalaistamaan ja keskustelemaan, kertoo kurssin vastuuopettajana toimiva väitöskirjatutkija Janika Aho.

Opintojakson luennoilla syvennyt asiantuntijaluentojen kautta keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin, keskiajan hahmottamiseen ja syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan innoitukseen nykypäivän populaarikulttuurissa. Luentojen teemoina esimerkiksi keskiaika mediassa, käsityksiä pimeästä keskiajasta, keskiaikaiset esineiden kokoelmat sekä populäärikulttuurin käsityksiä keskiajasta. Tervetuloa mukaan!

Moodle avautuu 10.1.2020.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
16:30 - 19:00
Ma 20.1.2020
16:30 - 19:00
Ma 27.1.2020
16:30 - 19:00
Ma 3.2.2020
16:30 - 19:00
Ma 10.2.2020
16:30 - 19:00
Ma 24.2.2020
16:30 - 19:00
Ma 2.3.2020
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii esimerkiksi harrastajille ja kurssin tematiikasta kiinnostuneille, kulttuurien tutkimuksen ja kulttuuriperinnön koulutusohjelman (taidehistoria, arkeologia, museologia) sekä keskiajan tutkimuksen tai historian opiskelijoille sekä näiden alojen tehtävissä työskenteleville.

Ei edeltäviä opintoja. Luentojaksoilla ei kerrata taidehistorian perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Kurssin käytyään opiskelija:

 • On laajentanut käsityksiään keskiajan tutkimuksesta ja keskiajan tutkimuksen ulottuvuuksista.
 • On saanut työkaluja tarkastella kriittisesti keskiaikakäsityksen ja -mielikuvien muotoutumista tutkimuksessa sekä myös populäärikulttuurissa.
 • Osaa ymmärtää tutkimustraditioiden ja historiografian merkitystä tiedon muotoutumisessa.

Monitieteinen luentokurssi keskiajan käsittämisestä myöhemmillä vuosisadoilla sekä keskiajan ilmiöiden pitkästä vaikutuksesta.

Kurssilla syvennytään asiantuntijaluentojen kautta keskiajan tutkimuksen laajoihin näkökulmiin, keskiajan hahmottamiseen ja syntyneisiin mielikuviin sitä seuranneina aikoina sekä keskiajan innoitukseen nykypäivän populäärikulttuurissa.

Kurssilla on 7 asiantuntijaluentoa (7*3). Luennoitsijat ovat eri tutkimusalojen edustajia. Kurssin tavoitteena on innostaa ja herättää keskustelua, ohjata kriittiseen ajatteluun ja laajentaa näkökulmia.

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa

Asteikolla 0-5

Asiantuntijaluennot (7*3 = 21h) + luentopäiväkirja + oheislukemisto

Luentopäiväkirjassaan opiskelija painottaa sen aineen näkökulmaa, johon kurssin suorittaa. Luentopäiväkirjassa viitataan lähdemateriaaleihin.

Luentojen ohjelma:

 • 13.1 Aloituskerta Janika Aho FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto – johdatus kurssin teemoihin, esim. keskiaika mediassa; Meemeistä Game of Thronesiin – Kuvitelmaa ja fantasiaa keskiajasta
 • 20.1 Jaakko Tahkokallio FT, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto – aiheena käsitykset pimeästä keskiajasta; Sorrettuja maaorjia ja kirkon hirmuvaltaa? Keskiajan yhteiskunta ja aatemaailma myyttien takana
 • 27.1 Elina Terävä FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto – Kaivautumista keskiajan pimeään arkeen? Arkeologian ja yleisöarkeologian rooli keskiajan tutkimuksessa ja keskiaikakäsitysten muodostumisessa
 • 3.2 Heta Aali FT, post-doc-tutkija Pseudohistoria -hankkeessa, Turun yliopisto – Näennäistiede ja medievalismi 2010-luvun suomenkielisessä Internetissä
 • 10.2. Satu Frondelius, amanuenssi, Kansallismuseo – aiheena keskiaikaisten esineiden kokoelmat ja niiden muodostuminen
 • 24.2 Derek Fewster, historian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto – Keskiaika ja kansallinen identiteetti – myyttejä ja mielikuvia
 • 2.3 Janika Aho FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto – Taidetta ennen taidetta? - Keskiajan taiteen jäljillä

Poissaolot: 1 luennolta voi olla pois, korvaava tehtävä tarvittaessa (sovittava vastuuopettajan kanssa)

Kurssin vastuuopettaja: kurssin vastuuopettajana ja koordinaattorina toimii Janika Aho (väitöskirjatutkija, historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma).

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avain näkyy viimeistään ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssi on monitieteinen. Kurssilla on seuraavat vastaavuudet/korvaavuudet:

 • AYKUKA-TA217 (taidehistoria)
 • AYKESK-525 (keskiajan tutkimus)
 • AYKUMA-AR311 (arkeologia)
 • AYHISK-221 (historian kandiohjelma)

Lisäksi kurssin voi suorittaa:

 • AYKUMA-MU512 (museologia - museologiaan korvaavuuden haluavat tekevät museoaiheisen tehtävän/painottavat luentopäiväkirjassaan museologiaa. Sovittava vastuuopettajan kanssa opintojakson alkaessa)
 • AYHISK-231 Historiankirjoitus ja historiakulttuuri 5 op (vain historian kandiohjelman opiskelijoille tarjottava korvaavuus)