Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.9.2017
10:15 - 11:45
Pe 8.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 11.9.2017
10:15 - 11:45
To 14.9.2017
12:15 - 13:45
Ma 18.9.2017
10:15 - 11:45
Pe 22.9.2017
10:15 - 11:45
Ma 25.9.2017
16:15 - 17:45
Ke 27.9.2017
16:15 - 17:45
Ma 2.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 4.10.2017
14:15 - 15:45
Ma 9.10.2017
10:15 - 11:45
Ke 11.10.2017
14:15 - 15:45
Ma 16.10.2017
10:15 - 11:45
Pe 20.10.2017
09:15 - 11:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Jakso on osa Uskontotieteen opintoja.

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Opintojakso tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Jaksolla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen painottuen nykyaikaan. Jaksolla tarkastellaan analyyttisesti maailman uskontojen määrittelyä ja luokittelua sekä pohditaan niihin liittyviä ongelmia.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, paneutumista luennoilla annettuihin tehtäviin ja hyväksytysti suoritettua luentokuulustelua.

Kontaktiopetusta 20-28 tuntia. Opetusmenetelmänä keskustelua aktivoiva luennointi, jossa hyödynnetään audiovisuaalisia materiaaleja.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua luennoilla esitettyä tietoa, linkittää eri luennoilla annettua tietoa toisiinsa ja reflektoida maailman uskontojen tutkimusta koskevia keskeisiä kysymyksiä.

Opintojakso korvaa myös Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kohtaan TUK-2501.

Luennot 14*2h (28h)

Opintojakson tenttipäivät ovat perjantaina 20.10.2017 (järjestetään viimeisellä luentokerralla, ei tarvitse ilmoittautua), lauantaina 16.12.2017 (Muista ilmoittautua Avoimen tenttipalvelun kautta vähintään 10 vuorokautta ennen tenttiä) ja 31.1.2018 (Muista ilmoittautua Avoimen tenttipalvelun kautta vähintään 10 vuorokautta ennen tenttiä).

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja.