Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston uskontotieteen opintosuunnan kanssa. HY:n perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille WebOodissa oman opetustapahtuman KUKA-US207 kautta.

Kurssin lähiluennot on peruttu ja kurssi siirretään etäopiskeltavaan muotoon Moodleen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Kurssin lähiluennot on peruttu ja kurssi siirretään etäopiskeltavaan muotoon Moodleen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston uskontotieteen opintosuunnan kanssa. HY:n perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille WebOodissa oman opetustapahtuman KUKA-US207 kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii uskonnollisista ilmiöistä kiinnostuneille ja antaa avaimia niiden tarkasteluun sekä analysoimiseen.

Opintojakson suorittanut tuntee keskeisiä uskonnolliseen monimuotoisuuteen liittyviä teoreettisia keskusteluita sekä osaa määritellä niihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä uskonnollisen moninaisuuden ilmenemisestä tietyssä alueellisessa tai historiallisessa kontekstissa, ja analysoida ilmiöön vaikuttavia historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä.

Opintojaksossa tutustutaan uskontoperinteiden monimuotoisuuteen sekä historiallisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Opintojakso perehdyttää muun muassa monikulttuurisuuteen, modernisaatioon ja maallistumiseen liittyviin ajankohtaisiin teoreettisiin keskusteluihin, joiden tarjoamia näkökulmia sovelletaan käytännön tapausesimerkkeihin Suomessa ja Euroopassa.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan paneutumista annettuihin tehtäviin sekä kykyä soveltaa opetuksessa ja kirjallisuudessa annettuja tietoja käytännön esimerkkeihin.

Ennakkotehtävä, verkkoluennot sekä kirjalliset tehtävät oppimisympäristössä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 6.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssin oppimistehtävät:

Ennakkotehtävä Moodlessa

Oppimistehtävät kurssin aikana Moodlessa

Itsenäinen lopputehtävä, joka palautetaan Moodleen.

Jakson on osa Uskontotieteen opintoja.