Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 18.1.2018
16:15 - 18:00
To 25.1.2018
16:15 - 18:00
To 1.2.2018
16:15 - 18:00
To 8.2.2018
16:15 - 18:00
To 15.2.2018
16:15 - 18:00
To 1.3.2018
16:15 - 18:00
To 8.3.2018
16:15 - 18:00
To 15.3.2018
16:15 - 18:00
To 22.3.2018
16:15 - 18:00
To 5.4.2018
16:15 - 18:00
To 12.4.2018
16:15 - 18:00
To 19.4.2018
16:15 - 18:00
To 26.4.2018
16:15 - 18:00
To 3.5.2018
16:15 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Jakso on osa Uskontotieteen opintoja.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys ateismista monimuotoisena ilmiönä sekä yleiskäsitys ateismin ja uskonnon välisistä suhteista eri kulttuuripiireissä. Opiskelijalla on myös käsitys ateismiin ja uskontoon vaikuttavista biologisista, persoonallisuuspsykologisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita/kysymyksiä ovat muun muassa:

 • Ateismi käsitteellisenä ja historiallisena ilmiönä – mitä ateismi tarkoittaa, miten ateismia voidaan luokitella ja millaisia ilmenemismuotoja se on historiassa saanut?
 • Uskontotieteen tiettyjen keskeisten käsitteiden, kuten teismin, uskonnon, henkisyyden ja kulttuurin, lähempi tarkastelu.
 • Ihminen biokulttuurisena olentona – biologian, persoonallisuustekijöiden ja ympäristön/kulttuurin vaikutus teismiin, uskontoon, henkisyyteen ja ateismiin.
 • Teoriat teismin, uskonnon, henkisyyden sekä ateismin alkuperästä.
 • Mitkä tekijät vaikuttavat ateismin yleistymiseen?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat uskonnosta riippumattoman (sekulaarin) henkisyyden yleistymiseen?
 • Ateismi ja ennakkoluulot – miksi ateismin ja uskonnon suhde on ollut ja on vieläkin monissa kulttuureissa jännitteinen?
 • Esimerkkejä ateismin ja uskonnon suhteesta tietyissä kulttuureissa akseliajalla, keskiajalla, valistusajalla sekä 1800–1900-luvuilla.
 • Esimerkkejä ateismin ja uskonnon suhteesta tietyissä nykykulttuureissa, mm. uusateismi länsimaissa ja ateistien syrjintä islamilaisissa maissa.
 • Henkisyyden yhteys ateismiin – miksi ateistikin voi olla henkinen ihminen?
 • Ateistisen henkisyyden/uskonnon muodot ennen ja nyt.

Ateismi ja uskonnottomuus ovat yleistyneet länsimaissa viime vuosikymmeninä. Ateismin ja uskonnon välistä keskustelua on 2000-luvulla hallinnut uusateismiksi kutsuttu ilmiö, jossa suhtaudutaan kriittisesti etenkin monoteistisiin uskontoihin ja korostetaan tieteen merkitystä ihmiskunnan kehityksessä. Kuitenkin ateismista (jumalattomuudesta) tai naturalismista (epäuskosta yliluonnolliseen) on säilynyt merkkejä jo akseliajalta (n. 500 eaa.) monestakin eri kulttuuripiiristä (mm. Kreikka, Intia, Kiina) ja ylipäänsä ateismin ja uskonnon suhde on ilmennyt ihmiskunnan historiassa monimuotoisena. Useissa kulttuureissa ateisteja on syrjitty (edelleenkin mm. Yhdysvallat, islamilaiset maat), mutta myös ateistit ovat syrjineet uskonnollisia ihmisiä (mm. 1900-luvun kommunistimaat). Toisaalta ateismia on esiintynyt myös uskontomyönteisessä muodossa ja ennakkoluulot ateisteja kohtaan ovat esimerkiksi Euroopassa huomattavasti vähentyneet verrattuna aiempiin vuosisatoihin. Ateismia ja uskontoa/henkisyyttä pidetään myös usein toistensa vastakohtina. Silti ateistitkin ovat kehittäneet uskontoa muistuttavia tapoja toteuttaa henkisyyttä (mm. Auguste Comten ”ihmisyyden uskonto” 1800-luvulla tai nykyinen ”ateistien kirkko” The Sunday Assembly) eivätkä kaikki maailmanuskonnotkaan sisällä ajatusta luojajumalasta (mm. buddhalaisuus).

Vaikka ateismia sekä siihen liittyvää uskontoa/henkisyyttä on tutkittu paljon vähemmän kuin teististä uskonnollisuutta, ateismista on viime aikoina tullut uskontotieteessä olennainen tutkimuskohde ateistien määrän kasvaessa länsimaissa. Kurssilla ateismia ja uskontoa sekä näihin liittyviä aiheita lähestytään biokulttuurisesta näkökulmasta. Lähestymistavassa ajatellaan, että ihminen on sekä biologinen olento että kulttuurinen toimija, ja nämä molemmat puolet kannattaa tutkimuksessa ottaa huomioon, koska ne vuorovaikuttavat monimutkaisesti toisiinsa. Esimerkiksi evoluutiossa kehittyneet ihmisen lajityypilliset, yliluonnolliseen ajatteluun viettävät mielenmekanismit, erilaiset persoonallisuustyypit sekä eri kulttuureissa kulloinkin vallitsevat käsitystavat ja arvot vaikuttavat kaikki siihen, millaiseksi ateismin ja uskonnon välinen suhde muodostuu. Tältä pohjalta kurssilla tarkastellaan ateismin ja uskonnon välistä dynamiikkaa eri aikakausina ja eri kulttuureissa pääpainon ollessa silti länsimaisessa kulttuuriperinteessä.

Ilmoitetaan jakson Moodlessa.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Kurssin arviointi perustuu loppuesseeseen (aihe omavalintainen), mutta luentopäiväkirjoilla on numeroa nostava/laskeva vaikutus.

Luennot (14*2h) ja luentopäiväkirjat (3 op) sekä essee (2 op)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit sekä tehtäviä), joka aukeaa jakson alkaessa.

Luentopäiväkirja palautetaan viimeistään 13.5. klo 23:55 ja essee 3.6. klo 23:55

Moodle linkki sekä kurssiavain näkyvät jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille Opinto-ohjelmasta.

Moodlea varten tarvitset erillisen Helsingin yliopiston käyttöluvan. Lisätietoja ja aktivointi-ohje täällä
Muista aktivoida tunnuksesi ajoissa: tunnus on käytettävissä aikaisintaan tunnin kuluttua aktivoinnista, joissain tapauksissa vasta vuorokauden kuluttua.

Jakso on yhteisopetusta. Avoin yliopisto järjestää opetuksen johon tutkinto-opiskelijat osallistuvat.