Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumisohjeet ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja.

Ruokavalio yhdistetään nykyään usein persoonalliseen elämäntapaa ja nähdään yksilön valintana. Se on paljon tätä laajempi aihe, sillä emme syö ainoastaan sitä mitä on tarjolla ja mitä valitsemme syödä, ja tähän vaikuttavat myös kulttuuriset käsitykset ja kiellot. Ruoantuotanto on sidoksissa siihen, miten hyödynnämme aluetta ja miten ilmaston vaihtelut vaikuttavat ihmispopulaatioiden määrään. Kurssilla käsittelemme ruokavaliota laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä kuin resepti tai yksilökohtaisesti.

Tärkeitä laajempia ruokavalioon liittyviä kysymyksiä on mm. hirvenmetsästyksen lisääntyminen keskisellä kivikaudella, viljelyn alkaminen Suomen alueella ja leviäminen rautakaudella tai erätalous osana ruoantuotantoa keskiajalla. Miten eri ruoantuotanto/tuottamattomuus liittyvät ilmastoon ja millaisia muutoksia ne ovat yleensä aiheuttaneet laajemmalla yhteiskunnan tasolla. Kurssilla käydään läpi suuria linjoja nykyihmisen (ja vähän neanderthalin ihmisen) ruokavaliossa ja sitä, mitä tiedämme niistä Suomen osalta.

Tarkastelemme pääpiirteittäin tiedetyt muutokset sekä käsittelemme paljon esimerkkejä tutkimuskirjallisuudesta ja siitä mitä emme tiedä esihistorialliselta kaudelta keskiaikaan asti. Kurssin tarkoituksena on lisätä kriittistä ajattelua kirjoittamattomia lähteitä ja arkeologian tutkimusta kohtaan. Vaikka kurssi ei ole metodipainotteinen, kurssilla käydään läpi myös nykytutkimuksessa käytettyjen keinojen rajallisuutta. Tämä on tärkeää, sillä se vaikuttaa oleellisesti tietojen luotettavuuteen, joita kirjoittamattomista lähteistä on saatavilla.

Olisi hyvä jos opiskelijalla olisi perustietoja esihistoriallisesta periodijaosta ja englanninkielen lukutaitoa. Voit tutustua aiheeseen esim. teoksen Muinaisuutemme jäljet avulla. Teosta saatavilla kirjastoissa.

Lisätietoa jaksosta Tampereen kesäyliopiston sivulta

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään opetuksessa ilmoitettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Luennot 24h ja tentti

Luennot pe klo 16:30-19:00 (3h) ja la 9:15-14:00 (5h) ajalla 22.-23.9. ja 29.-30.9. sekä 13.-14.10.2017

Opettaja FT Maria Lahtinen