Pixabay (CC0 Creative Commons)

Haluaisitko oppia perustiedot ihmisen luuston anatomiasta?

Tämän opintojakson käytännön harjoituksissa käytetään tutkimuskäyttöön luovutettuja luita. Tutustut yleisimpiin osteologian metodeihin teoriassa ja käytännössä. Opit ymmärtämään, millaisia tietoja on mahdollista saada teettämällä osteologisia tutkimuksia ja millaisia rajoituksia ja ongelmia tutkimusmenetelmiin liittyy. Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöistä ja suoritustavoista kuvauksessa.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Luennot ja harjoitukset ilmoitettuina ajankohtina Unioninkatu 38 F115 (Arlapro). Katso tarkemmat tiedot kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 27.8.2018
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on? Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen avulla myös tätä hetkeä.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, millaisia tietoja on mahdollista saada teettämällä osteologisia tutkimuksia ja millaisia rajoituksia ja ongelmia tutkimusmenetelmiin liittyy. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kyseenalaistaa ja miettiä kriittisesti osteologisia tutkimuksia.

Kurssilla tutustutaan ihmisosteologian perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Kurssin tavoitteena on opettaa arkeologian opiskelijalle perustiedot ihmisen luuston anatomiasta ja tutustuttaa arkeologian opiskelijat yleisimpiin osteologian metodeihin teoriassa ja käytännössä. Hyvästä anatomian tuntemuksesta on apua mm. ruumishautakaivauksilla. Arkeologien anatomian tuntemus parantaa hautakaivausten laatua, kun tiedetään ja osataan ennustaa miten paljon ja minkälaisia luita voidaan olettaa löytyvän. Osteologian menetelmien tuntemus puolestaan auttaa käyttämään ja ymmärtämään osteologista lähdekirjallisuutta ja raportteja omissa tutkimuksissa (opinnäytetyöt jne.) ja arkeologin työssä.

Pienryhmät (noin 3 opiskelijaa per ryhmä) muodostuvat opetuksen alkaessa. Vaikka opiskelijoille annetaan tehtävien mallivastaukset, toimii vertaistuki ryhmissä ja ryhmien kesken osana oppimisprosessia.

Kurssin oheislukemistoksi suositellaan White T.D ja Folkens P.A. 2005: The Human Bone Manual, New York.

Käytännön harjoitustehtävät tulee olla tehtynä. Osa 1. suoritetaan käytännön tentillä ja Osa 2. suoritetaan oppimispäiväkirjalla.

Arvointi asteikolla 0-5.

Ryhmäpainotteisesta opiskelusta johtuen jaksolle ilmoittautuvien opiskelijoiden odotetaan olevan sitoutuneita osallistumaan jakson ohjattuihin harjoituksiin sekä tekemään pienryhmissä omatoimista harjoittelua. Opiskelu edellyttää myös omatoimista luentotallenteiden kuuntelua sekä omatoimista käytännön harjoittelua.

Opintojakso on monimuoto-opetusta, osa opetuksesta on tallenteina Moodle oppimisympäristössä. Jakso koostuu kahdesta osasta:
1. Johdatus anatomiaan suoritetaan kuuntelemalla verkkotallenteet, osallistumalla ryhmäopetukseen, tekemällä omatoimisesti ryhmässä (noin 3 opiskelijaa) harjoitustehtävät sekä osallistumalla käytännön tenttiin.
2. Ihmisluututkimuksen perusmenetelmät suoritetaan kuuntelemalla verkkotallenteet, osallistumalla ryhmäopetukseen, tekemällä omatoimisesti ryhmässä (noin 3 opiskelijaa) harjoitustehtävät sekä palauttamalla oppimispäiväkirja (5 sivua).

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 20.8.2018. Kirjaudu Moodleen viimeistään 10.9. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lähiopetustapaamiset ovat ohjattuja käytännön harjoituksia. Tämän jälkeen omatoimista harjoittelua (2-3 opiskelijaa harjoituspareissa) tehtävät Moodlessa. Luennot ja harjoitukset ilmoitettuina ajankohtina Unioninkatu 38 F115 (Arlapro). Myös omatoiminen harjoittelu Arlapro tilassa, tilan varaustiedot näkyvät salin ovella.

Alustava aikataulu:
- ma 27.8.2018 klo 16:30-18:00 Aloitusluento Ihmisosteologian perusteet (lähiopetuksena). Aloitusluennon aikana opiskelijat jaetaan harjoituspareihin/pienryhmiin.

Osa 1. Johdatus anatomiaan:
- ti 4.9 klo 16.30-18.30 Käytännön harjoitus: Anatomia 1
- ma 10.9. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Anatomia 2
- ma 17.9. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Anatomia 3
- ma 24.9. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Anatomia 4
- ma 1.10. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Anatomia 5
- ma 1.10. klo 17:30-18:15 Harjoitustentti

Osa 2. Ihmisluututkimuksen perusmenetelmät:
- ma 8.10 klo 16.30-17.00 Käytännön koe
- ma 8.10. klo 17.00-18.00 Käytännön harjoitus: Minimiyksilömäärä ja lasten kuoliniän määritys
- ma 15.10. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Sukupuolen määritys
- ma 22.10. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Aikuisten kuoliniän määritys
- ma 29.10. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Mitattavissa olevat ja ei mitattavat normaalit poikkeamat luustossa
- ma 5.11. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Sairauden aiheuttamat muutokset luustossa. Paleopatologinen diagnoosi
- ma 12.11. klo 16.30-17.30 Käytännön harjoitus: Luusta tehtävät analyysit

Oppimispäiväkirjan (5 sivua) palautus ma 10.12.2018 mennessä.

Opintojakso on arkeologian opintoja (temaattiset opinnot). Opintojakso korvaa 5 op arkeologian opintojen kohtiin: Arkeologiaa temaattisesti (KUMA-AR311) sekä teoria ja metodiopinnot (KUMA-AR312).