Pixabay (CC0 Creative Commons), https://pixabay.com/en/table-ceramic-food-krug-broccoli-221458/

Perehdy ruokatutkimukseen!

Haluaisitko perehtyä ruokatutkimukseen ja ruoan käsittämiseen keskiajalla ja uudella ajalla? Tällä monimuotokurssilla (luennot 10h + verkkotyöskentely) ruokaa käsitellään temaattisesti kolmesta näkökulmasta: ruoka ekonomiassa, ruoka sosiaalisena ilmiönä ja ruoka kulttuurissa. Kurssin jälkeen ymmärrät ruokaan liittyvien löytökokonaisuuksien (keramiikka, lasi, luuaineisto, makrofossiilit) tulkintamalleja. Lisätietoa löydät kuvauksesta!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 15.1.2019
16:15 - 19:30
Ke 16.1.2019
16:15 - 19:30
Ti 26.2.2019
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii arkeologian tai keskiajan tutkimuksen opiskelijoille ja harrastajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on yleinen tietämys ruokakulttuurista keskiajalla ja uuden ajan alussa, sekä syvempi ymmärrys valitsemansa teeman/löytöryhmän tutkimuksesta ja tulkinnoista. Opiskelija tutustuu keskeisimpiin ruokaan liittyviin löytöryhmiin ja ymmärtää kulttuurin ja löytökontekstin merkityksen niiden tulkinnassa.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan ruokatutkimukseen liittyviin löytömateriaaleihin ja aineistosta tehtyihin tulkintoihin. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys keskiajan ja uudemman ajan ruokakulttuurista ja siitä miten eri löytöryhmät (keramiikka, luut, lasi, makrofossiilit) voidaan tulkita ja ymmärtää sosiaalisessa, ekonomisessa ja kulttuurillisessa kokonaisuudessa.

Opintojaksoon liittyy kirjallisuutta, joka ilmoitetaan moodlessa kurssin alkaessa

Asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään opetuksessa ilmoitettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Luennot (10h) + verkko-opetus + kirjallinen tehtävä + kirjallisuus

Aikataulu
• VKO 3 lähiluennot
- 15.1 klo 16.15-19.30 (4h – välissä 15min tauko)
- 16.1 klo 16.15-19.30 (4h – välissä 15min tauko)
• VKO 4-7 verkkotyöskentelyä
• VKO 8 kirjallisen työn palautus 19.2 mennessä
• VKO 9 loppuluento
- 26.2 klo 16.30-18.00 (2h)

Luennot on jaettu temaattisesti ja niillä käsitellään löytöryhmiä eri näkökulmista: Johdatus ruokatutkimukseen ja ruoan käsittämiseen keskiajalla ja uudella ajalla (2h), Keramiikka (2h), Lasi (2h), Luuaineisto ja makrofossiilit (2h), Loppuluento ja yhteenveto (2h).

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkko-opetus koostuu tapaustutkimuksesta. Opiskelijat saavat valita johonkin löytöryhmään (luut, keramikka, lasi, makrofossiilit) kuuluvan tapaustutkimuksen, jossa annetaan aineiston taustat, kontekstit ja tiedot aineistosta. Annettavan lähtötiedon pohjalta opiskelija tuottaa tulkinnan, joka pohjautuu luentoihin, annettuun kirjallisuuteen (ja muuhun aineistoon, jonka opiskelija etsii itse). Tapaustutkimuksen etenemistä ja tulkintamallien ymmärtämistä ja ajallista perspektiiviä autetaan lyhyillä tehtävillä. Tehtäviin voi liittyä videoiden katsomista tai tekstejä. Lopullinen tapaustutkimus palautetaan viikkoa ennen kurssin loppuluentoa. Loppuluennolla on tarkoitus esittää kokoavasti tapaustutkimuksen perusteella eri löytöryhmiin tehdyt tulkinnat ja keskustella niistä ja mahdollisista muista tulkinnoista.

Opettajat: Hanna Kivikero ja Georg Haggrén

Opintojakso on osa arkeologian ja keskiajan tutkimuksen opintoja. Opintojakso rekisteröidään sille koodille, jolle olet ilmoittautunut. Käytössä ryhmäavaimet.